Rt 207/1920
Ke skutkové podstatě § 477 tr. z. není třeba, by bylo dokázáno, že věci pocházejí z krádeže, stačí, je-li jejich původ nejistý, takže lze důvodně za to míti, že byly odcizeny.
( Rozh. ze dne 10.6.1920, Kr II 52/20)
Nejvyšší soud jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského jako výjimečného soudu v Olomouci ze dne 10.11.1919, pokud jím byl uznán vinným přestupkem podezřelých věcí dle § 477 tr. z.
Z o d ů v o d n ě n í :
Ke skutkové podstatě § 477 tr. z. není třeba, by bylo dokázáno, že věci pocházejí z krádeže, stačí, je-li jejich původ nejistý, takže se dá důvodně míti za to, že byly odcizeny. Obžalovaný jako obuvník, musil míti pochybnosti o poctivosti Z-ově, který mu nabízel za 300 K 10 párů bot, jež si cení poškozený na 40 a ž 80 K za pár, tedy přibližně na 600 K, a o nichž prohlásil znalec, že měly cenu 300 K daleko převyšující. Jako odborníku muselo býti obžalovanému podezřelé, že neznámý prodatel slevil mu v době velké poptávky po obuvi a nedostatečné nabídky beze všeho 50 K z požadované ceny a spokojil se s 250 K. Že by se tak stalo po dlouhém zdráhání, soud nezjišťuje a bylo by lhostejno; poctivý vyrobitel nebo nabyvatel nebyl by v žádném případě prodával svůj majetek tak hluboko pod cenu. Že by Z. činil dojem solidního živnostníka a nabízel obžalovanému obuv již před měsícem, soud nezjistil a také tyto okolnosti by jej neomlouvaly. Právě ta okolnost, že nabídka vycházela od muže jemu úplně neznámého a požadovaná cena byla nápadně nízká, měla obžalovaného nutiti ke zvýšené opatrnosti.

Zjištěné okolnosti, zvláště osobnost neznámého prodávajícího a značné rozpjetí mezi placenou a skutečnou cenou poskytují dostatečný podklad, by bylo lze míti za to, že původ nabízeného zboží byl nejistý a že si toho obžalovaný musil býti vědom. Více se k naplnění skutkové podstaty dle § 477 tr. z. nežádá.