Rc 766/1920
Věcná firma společnosti s r.o. musí věcně poukazovati k předmětu závodu.
(Rozhodnutí ze dne 23.11.1920, R I 892/20)

Z odůvodnění.
Společnost s r.o. mající za předmět podniku obchod odstředivkami a mléčným nářadím, opověděla ku zápisu do rejstříku firmu "Diabolo-Separator, prodejní společnost s r.o." Rejstříkový soud jí odpověď vrátil, by si zvolila nové označení firmy, odpovídající pravdě a skutečnosti.

Důvody:

Fantastické označení "Diabolo-Separator" nevystihuje nikterak předmět podniku. Jest sice na zdejším trhu známa odstředivka "Alfa-Separator", to však jest chráněná známka pro určitý výrobek a nelze z toho nikterak dovozovati, že by jiné fantastické jméno, složené z polovice jména světoznámého výrobku, mohlo dostatečně vyjádřiti, že jde o odstředivky určitého typu. A poněvadž označení "Diabolo-Separator" není samo o sobě dostatečným vyznačením předmětu podniku, nemůže postačiti ani označení "prodejní společnost" a z důvodů shora uvedených nemůže stačiti toto označení ani ve spojení s označením "Diabolo-Separator", dokud neoznačuje toto fantastické jméno předmět všeobecně dobře známý, které případu zde ovšem není.

Rekursní soud usnesení potvrdil.
Důvody:
Věcná firma společnosti s ručením obmezeným musí dle § 5 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák., vzata býti z předmětu závodu, musí tudíž věcně k němu ukazovati. Tomuto požadavku zvolené znění firmy neodpovídá; neboť dle § 2 smlouvy společenské při společnosti, o niž jde, jest předmětem podniku "obchod odstředivkami a mléčným nářadím", na kterýžto všeobecný a široký podnik označení "Diabolo-Separator" zajisté nepoukazuje, a jen tehdy bylo by přípustné, kdyby dle smlouvy společenské předmětem podniku byl obchod odstředivkami známky "Diabolo", čemuž však v tomto případě dle smlouvy společenské není. Zvolené znění firmy neodpovídající předmětu podniku, který si společnosti vytkla, nelze proto s hlediska § 5 cit. zák. za přípustné pokládati, a právem žádá soud rejstříkový zvolení jiného, stavu věci odpovídající znění firmy a příslušnou v tom směru změnu smlouvy společenské.

Nejvyšší soud nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav podmínek § 16 nesp. říz.