Rc 7474/1927
Nárok na odškodnění podle prvé věty § 1300 obč. zák. předpokládá, že rada byla udělena na základě smlouvy.

(Rozhodnutí ze dne 04.11.1927, Rv I 1145/27)
Z odůvodnění.
Žalující firma domáhala se na žalované zasílatelské firmě náhrady škody, ježto prý žalovaná firma udělila plnomocníku žalující za odměnu špatnou radu ohledně dopravy zboží, podle kteréžto rady se plnomocník zachoval, čímž žalující prý utrpěla škodu. Oba nižší soudy žalobu zamítly.

Nejvyšší soud nevyhověl dovolání a uvedl mimo jiné v

důvodech:

Mínění stran, že právo žádati náhradu škody podle § 1300 obč. zák. zásadně nevyžaduje smluvní poměr mezi škůdcem a poškozeným, nelze schváliti v tomto rozsahu. Špatná rada zavazuje rádce k náhradě škody, kterou způsobil úmyslně tomu, komu poradil. Jinak podle § 1300 prvé věty obč. zák. ručí za nedopatření pouze znalec, který jest k udělení rady zavázán smluvně, a sluší slovům "za odměnu" rozuměti v ten způsob, že rada byla udělena na základě smlouvy, při čemž je nerozhodno, zda špatná rada dána byla po uzavření smlouvy, či před jejím uzavřením, ale vztahovala se na smlouvu, která potom o ní byla uzavřena.