Rc 14001/1934
Jde o jednání proti dobrým mravům soutěže, napodobil-li soutěžitel přiléhavě propagační prostředky jiného soutěžitele. Lhostejno, že označené obou podniků i jejich tiskopisy vykazují řadu nepodstatných odlišných změn.
Z odůvodnění.

Žalující firma domáhala se na žalované firmě, by žalovaná byla uznána povinnou upustiti od označení svého podniku "úsporný nákup výbavy", jakož i zdržeti se používání svých tiskopisů, prospektů, sestavy sazeb úroků s výškou a s dobou placení, výpočtů úroků, objednacího listu, a tento závadný stav odstraniti, po případě provésti na označení podniku a v tiskopisech, odlišovací změny. Procesní soud prvé stolice žalobu zamítl, odvolací soud uznal podle žaloby. Nejvyšší soud nevyhověl dovolání. Důvody: Jest přisvědčiti právnímu názoru odvolacího soudu, že v zažalovaném jednání spatřovati jest skutkovou povahu jednání proti dobrým mravům soutěže vůbec podle § 1 zák. proti nek. sout. Ze žaloby a z její prosby vyplývá, že nejde o to, by dovolatelka neprovozovala obchody podle t. zv. úsporného splátkového systému, ani by nepoužívala v soutěži reklamních a propagačních prostředků při tomto způsobu svého obchodování, nýbrž o to, že si osvojila týž způsob reklamy jako strana žalující, která podle zjištění soudu odvolacího, závazného pro soud dovolací, dává rozšiřovati ve značném množství dosahujícím desetitisíců na území Moravy a Slezska, jakož i v poslední době i v Čechách i na Slovensku, prospekty a agitační spisy, o které v souzeném případě jde, a to po dlouhou řadu let, dávno před tím, než se dovolatelka k témuž způsobu obchodování obrátila, čímž tímto svým způsobem reklamy, stala se známou v širších kruzích obyvatelstva (zákaznictva). Dovolatelka, napodobujíc v podstatě i označení podniku žalobkyně na její obchodních tiskopisech, i tyto tiskopisy, o něž tu jde, octla se v rozporu s dobrými mravy soutěže, které nedovolují, by si soutěžník hleděl tak přiléhavým napodobením propagačních prostředků druhého soutěžitele osvojiti zcela nezaslouženě ovoce jeho práce a námahy k náskoku v soutěžním závodění a tím na úkor jeho těžiti. Nezáleží na tom, že při využití cizí myšlenky a cizího vzoru není napodobení úplné, kdyžtě celý zažalovaný způsob reklamy, jeho složky v celkovém úhrnu jest posuzovati jako celek. Nesejde proto na tom, že označení obou podniků stran i jejich tiskopisy vykazují řadu odlišných změn, ježto je nelze uznati za podstatné. Soud dovolací souhlasí se soudem druhé stolice, že i při vyobrazeních dovolatelčiných na prospektu, pokud jde o zobrazení nevěsty a snoubence před otevřeným plným prádelníkem s výbavou, jde o použití myšlenky v obrazové reklamě na prospektu žalobkyně, při čemž na věci nemění, že vyobrazení dovolatelčino je menší velikosti, v rámci oválném a nikoli pravoúhlém, a má připojeno jako pendant vyobrazení plačící dívky u šicího stroje před otevřeným prázdným prádelníkem. S hlediska skutkové povahy jednání proti dobrým mravům soutěže vůbec podle § 1 cit. zák. je zcela nerozhodno, jakým způsobem došlo k vyobrazení, která shledává žalobkyně právem závadným.