Pl. ÚS 54/04
Pl.ÚS 54/04 ze dne 12. 1. 2005

Ke zrušení některých ustanovení zákona o veřejných zakázkách

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Janů a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Vojena Güttlera ve věci návrhu Ing. J. K., na zrušení ust. § 37 odst. 1 písm. c), v části znějící "pokud je zadavatel uzná", zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Navrhovatel se návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 2. 11. 2004, domáhal zrušení § 37 odst. 1 písm. c), v části znějící "pokud je zadavatel uzná", zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jeho návrh nesplňoval náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto byl přípisem ze dne 25. 11. 2004 vyzván k odstranění vad svého návrhu a zároveň byl poučen, jakým způsobem může, jako fyzická osoba, podat, ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy ČR a § 64 odst. 1 a § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZÚS"), návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivého ustavení. Navrhovatel v poskytnuté lhůtě vady návrhu neodstranil.

Protože navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, senát Ústavního soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) ZÚS. Ve smyslu ust. § 43 odst. 2 písm. b) ZÚS rozhodoval o návrhu senát Ústavního soudu.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2005

JUDr. Ivana Janů předsedkyně I. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.