Pl. ÚS 32/04
Pl.ÚS 32/04 ze dne 31. 8. 2004

Pokuty právnickým osobám dle § 106 stavebního zákona

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Lastovecké a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Jiřího Nykodýma o návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl doručen dne 23. 6. 2004 návrh Krajského soudu v Ostravě - senát 22 Ca na zrušení slov "od 200 000 Kč" v § 106 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro nesoulad s ústavním pořádkem České republiky.
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů umožňuje Ústavnímu soudu řízení o kontrole norem pouze u platných právních předpisů, dle § 67 je návrh nepřípustný, jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbyly před doručením návrhu Ústavnímu soudu platnost.

Vzhledem k tomu, že část ustanovení zák. č. 50/1976 Sb., navrhovaná ke zrušení, pozbyla platnost dnem vyhlášení nálezu Ústavního soudu pod č. 300 ve Sbírce zákonů, částka 97 ze dne 14. 5. 2004, Ústavní soud návrh podaný Krajským soudem v Ostravě odmítl dle § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2004

JUDr. Dagmar Lastovecká předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.