Pl. ÚS 24/09
Pl.ÚS 24/09 ze dne 18. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud České republiky ve věci ústavní stížnosti M. M., právně zastoupeného Janem Kalvodou, advokátem se sídlem Praha 6, Bělohorská 35, proti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády, spojené s návrhem na zrušení ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny, opravuje usnesení ze dne 15. září 2009 č. j. Pl. ÚS 24/09-50 v části záhlaví, v označení složení pléna ÚS, takto:
Věta "Plénum Ústavního soudu dne 15. září 2009 ve složení Stanislav Balík, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, MiloslavVýborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ..." se opravuje na znění "Plénum Ústavního soudu dne 15. září 2009 ve složení Stanislav Balík, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým a Pavel Rychetský ...".
Odůvodnění

Usnesením shora označeným rozhodlo dne 15. září 2009 plénum Ústavního soudu o zastavení řízení ve věci ústavní stížnosti M. M. Ve složení pléna bylinesprávně uvedeni soudci Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická, kteří však, jak vyplývá z hlasovacího protokolu, se jednání a hlasování nezúčastnili.
Pro výše uvedené se tímto zřejmá nesprávnost v záhlaví usnesení v souladu s § 164 o. s. ř. opravuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně, dne 18. listopadu 2009

Pavel Rychetský předseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.