Pl. ÚS 18/10
Pl.ÚS 18/10 ze dne 13. 4. 2010

K platu a některým dalším náležitostem státních zástupců

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 13. dubna 2010 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 5, nám. Kinských 5, 150 74 Praha 5, za něhož jedná JUDr. Michal Holub, předseda senátu, na zrušení ustanovení čl. II. zákona č. 418/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým byl doplněn zákon č. 201/1997 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, o ustanovení § 3 odst. 9, a o zrušení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 25. 3. 2010 navrhovatel navrhl, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označené ustanovení zákona č. 418/2009 Sb., jelikož dospěl k (podrobně zdůvodněnému) závěru, že je v rozporu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod.

Návrh na zrušení téhož ustanovení podal navrhovatel ve věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 17/10, jež věci této předchází. Podáním doručeným dne 8. 4. 2010 navrhl i zrušení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., a shodně učinil i v této věci.
Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je návrh nepřípustný, jestliže Ústavní soud již v téže věci jedná.

Projednání tohoto návrhu tedy brání procesní překážka litispendence; navrhovatel však má právo účastnit se řízení o dříve podaném návrhu (sp. zn. Pl. ÚS 17/10) jako vedlejší účastník (§ 35 odst. 2 věta druhá za středníkem zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud proto návrh podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) z důvodu uvedeného v ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2010

Pavel Rychetský v. r. předseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.