Ns 11494/2010mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

IIvvav I vv-v l ..v vvvv v! vvvvlvvvv lv

33|B32-usn. KANCELÁŘ

13ins, tisková skupina 7847-5/2016 Lhůta: 25.05.2016

B32-autoremedura

Doc. lng. Bařinová Dagmar anonymizovano , anonymizovano , IČ: 46600698, ins. správce, ID: BAŘINOVDAGM666108 1

Typ DS: PFO_INSSPR

Dagmar Bařinová-Doc. lng. Dagmar Bařinová anonymizovano , Dlouhá třída 1161/97, Havířov-Podlesí, 736 01 ID DS: xm7xut2

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

03.05.201610:19:06 03.05.201610:19:07

Zprávu vypravil: Ivana Smyčková

Doručeno: 03.05.2016 10:23:10

03.05.2016 10:19:07 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.05.201610:19:07 03.05.201610:23:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

19.05.2016 08:32 Kontrolu provedl: Kocourková Hana

04.05.2016 01 :14KSOS 33 INS 11494/2010 (13INS)

V.K.: usnesení B32

1. Doruč IS-DS, jinak ob. III. 2. kal.: PM

2.5.2016 Yveta Kalinová vyšší soudní úřednice