Nd 64/2005
Datum rozhodnutí: 07.04.2005
Dotčené předpisy:
30 Nd 64/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně A. S., proti žalovanému P. K., o zmatečnost, vedené u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. 51 C 29/2004, o návrhu na přikázání z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 51 C 29/2004, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Hradci Králové.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. dubna 2005

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu