Na 360/2003-6 USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce V. P., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ze dne 17. 9. 2002 č. j. 430 310 010,

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze, který je věcně a místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. 3. 2003

JUDr. Petr Příhoda, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Válková