Na 265/2002-9

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce V. K., proti žalované Policii České republiky, Správa Středočeského kraje, se sídlem Praha 5-Zbraslav, Na Baních č. 1304, o odvolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2002, čj. 38 Ca 462/2001-46 takto: I. Odvolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: U Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí ředitele Policie ČR, Správy Středočeského kraje ve věcech služebního poměru. Rozsudkem ze dne 24. 9. 2002 byla žaloba zamítnuta. Žalobce-i přes správné poučení, že proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný-podal proti němu v listopadu 2002 odvolání, které adresoval Vrchnímu soudu v Praze. Vrchní soud k rozhodnutí vyžádal v prosinci příslušný spis Městského soudu v Praze; ten byl předložen v roce 2003 již Nejvyššímu správnímu soudu, na který přešlo dnem 1. 1. 2003 rozhodování o neskončených věcech správního soudnictví z Vrchního soudu v Praze. Z předloženého spisu Městského soudu v Praze je zřejmé, že tu šlo o věc správního soudnictví (přezkoumání rozhodnutí orgánu veřejné správy) podle dřívější právní úpravy (§ 244 a násl. o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2002.). Proti rozhodnutím soudu nebyl přípustný opravný prostředek; o tom byl tedy žalobce správně poučen. Řádný opravný prostředek není ostatně přípustný ani podle nové právní úpravy (soudní řád správní, zákon č. 150/2002 Sb.). Nejvyšší správní soud se tak nemůže věcí v odvolacím řízení zabývat, protože k takovému řízení není funkčně příslušný ani on, ani žádný jiný soud. Tato podmínka řízení je neodstranitelná; proto Nejvyšší správní soud podané odvolání odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 10. dubna 2003

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu