NS 9668/2016
'UČEHKADŮMTHÍCH HUIIDU11" .

KSBR 30 !NS ?EGMÚIG-A-I I usn. u zrušm 25:15

Hmmm gn !11mm 1mm MW in-

Marcel Nižník, mě. 1966 'Minimumqu Éřšłsüľá 3626i] l Hmmmmbm Ů Ů] Hodunín,f j m" (FIM M W É ,5: /ýu; im :v :EMEA * ' é' 1°C*** . .-z." ....... .. h *ł , mm .

'I-'-lllllłqi-IHI-Il-HqI-IHHH llllllllllllllllllllll u

II !null-l lllll Ill-Hull!

Spisová značkaz3OI

Identifikace dotazu:18157-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 12:48 Kontrolu provedl; Škodová Danuše

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátůnově zjišťbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzNižník Marcel, nar. fyzická

09.12.1966, TYP: fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Nižník, Marcel,

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

09.12.1966

IDzNIŽNÍK MARCO91266 lKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112RKSBR 30 I-A-11 1) vyhotov usnesení č.1.-A-12 a zveřejní je spolu s referátem V ISIR (do popisu události zadej: Usnesení o zrušení rozhodnutí soudu I.stupně-/bez změny stavul) 2) usnesení č.1-A-12 doruč dlužníkovi na koresp. adrs.-DS, případně obálkou č. I

3) po PM předlož asistentovi

Kal. doručenka + 15 dnů, PM

V Brně dne 7. 6. 2016

Mgr. Martin Hejda,V.r. soudce