NS 9516/2015
v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"I'vvvlvvl vv . Illvv vuvl lv lvlvvvvvlvvl

65lA-50 JS, tisková skupina 18186-5/2016 LHŮTA Lhůta: 25.05.2016

4 VSPH 0926 2016 potvrzen 2016/05/10 09:38:04 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1 Typ DS: P0

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ ID DS: fzpscyr

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 19.05.201611:29:03 19.05.201611:29:04

Bc. Jiřina Šandorová 19.05.2016 11:29:27

Zprávu vypravil: Doručeno:

19.05.201611:29:03 19.05.201611:29:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.05.2016 11:29:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 08:46 Kontrolu provedl:

20.05.2016 01 :36

Vrbová Lenkav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

65I

vv . vlle-Ivlv vlv ..vvi-vv. vv

A-50 JS, tisková skupina 18186-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 25.05.2016

4 VSPH 0926 2016 potvrzen 2016/05/10 09:38:04 Mgr. Jirka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 64354261, obch.náz. advokát, advokát, ID: JIRKA ŠIMO 1 Typ DS: PFO_ADVOK

anonymizovano Jirka-Mgr. anonymizovano Jirka, advokátní kancelář, Slovanská 928/104, 32600 Plzeň, CZ

ID DS: c45hciq

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

19.05.2016 11 :29:07 19.05.2016 11 :29:08

19.05.2016 11 :29:07 19.05.2016 11 :29:08

19.05.2016 12:45:39

26.05.2016 08:46 20.05.2016 01:36

Bc. Jiřina Šandorová 19.05.2016 12:45:39

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Vrbová Lenkav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

65IvI-v .vv vuvv l-lv vlvv vI-v vlvvlvlv

A-50 JS, tisková skupina 18186-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 25.05.2016

4 VSPH 0926 2016 potvrzen 2016/05/10 09:38:04 CLEAR BALANCE, SE, IČ: 24811718, právnická, ID: CLEAR BAL24811718 1

Typ DS: PO

Číslo věřitele: 1

CLEAR BALANCE, SE, Podlipného 942/11, 18000 Praha 8, CZ

ID DS: 4fuymek

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

19.05.2016 11:30:26 19.05.2016 11:30:27

19.05.2016 11:30:25 19.05.2016 11 :30:27

24.05.2016 09:14:58

26.05.2016 08:45 25.05.2016 00:12

Bc. Jiřina Šandorová 24.05.2016 09:14:58

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Vrbová LenkaSpisová značka:651

Identifikace dotazu:18186-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 10:49

Kontrolu provedl: Bc.

Šandorová Jiřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátů

TYPľins. správce

Adresát:Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce

Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:fzpscyr

Název DS firma:

IČ: 29414873

Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

AdresátzMgr. Jirka anonymizovano , nar. TYPľadv anonymizovano , IČ: 64354261, Obch.náz. advokát, advokát

Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:C45hoiq

Název DS anonymizovano Jirka, firma: Mgr. anonymizovano Jirka , 1Č: 64354261 Adresa: Slovanská 104/928, 32600 Plzeň, CZ anonymizovano Adresát:CLEAR BALANCE, SE, IČ: 24811718, Typľprávnická právnická

Údaje o schránce: typzpo 1D DS:4fuymek

Název DS firma: CLEAR BALANCE, SE 1Č: 24811718 Adresa: Podlipného 9/942, 18000 Praha, CZ

Administrace insolvencí CITY TOWER, advokát,

IDzADMINIS

Stav DS Přístupná

V.O.S.

IDzJIRKA ŠIMO

Stav DS Přístupná ev.č. 11932

ID:CLEAR BAL24811718

Stav DS Přístupná

1nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

KSZPCPM Strana 1 z 1

AAM112R

F?-ti/ M1. 1:1' :111. i?? 001111. i jj a !JE/Í. .4 /řąt 191W! mil-FC -Čti/I *-/tmăawáá .454.18 841445595 4111/;

a ÁL.,%Á./ zäájfäíű%řf}iřHÝ .L m ,1.4.4 ví 4; + [1.154114: Má, 0

4%?? 14 ,/

11: FF. 'IIHE ľ i

_I_--

I" _ Íráf *1 f"