NS 9449/2015l UIUIHUUC li | 109910

!WIMWIHWHWWMHW H

*1G991D-á-Eü16-1* 1IJIHEEIHEIZME usnesenwsMI.Drahumíra Milennvská nar. 1945 .Jana Weizía 1099 ?39 D1 Zábřeh_- -mm f r* H !EH 3 'äfnwľ *W a. Hmm g" je 5142 i _._ . Hm. ł wmłíSpisová značka:1OIIdentifikace dotazu:109910-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.05.2016 10:04 Kontrolu provedl; Papoušková Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Stesková Hana, nar. Typľins. ID:STESKOVHANA l 19.11.1983, IČ: 03492087, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:uicq7rf Stav DS Přístupná

Název DS Hana Stesková, firma: Mgr. Bc. Hana Stesková IČ: 03492087 Adresa: Vídeňská 7/228, 63900 Brno, CZ nar. 19.11.1983

AdresátzMgr. Kubík Vladimír, IČ: Typľadvokát IDzKUBÍK VLAD 3 67578241, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:kv7g4fC Stav DS Přístupná

Název DS Vladimír Kubík, rodné příjmení: Kubík, firma: Mgr. Vladimír Kubík, advokát, ev. Č. 12228 IČ: 67578241

Adresa: Masarykovo náměstí 9/490, 76701 Kroměříž, CZnar. 27.11.1978 nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzMilenovská Drahomíra, nar. 13% fyzická IDzMILENOVDRAH220845 l 22.08.1945, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Milenovská, Drahomíra, 22.08.1945

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R