NS 91/2010


' UCEHHA [Hmmm IIUIHJU '- DATKSBR 45 INSQIQÚlÚuB-Iüü Usnesení 'VS ülumuuc

5965-5-D16

*5 E "1*resát

Nuvi:: P 671 67 Hrušovany nad Javišuvkuu

-'-mmmmm ...w-FH# " WM :W-r. Human.

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v'---v-v! 'vv-vv I 'vv' lvlvv 'vv-v I lvvvvlv-

45lB-100 Usnesení VS Olomouc, tisková skupina 53968-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 33-2016.doc 2016/05/17 14:29:29 JUDr. Grůza Dalibor anonymizovano , anonymizovano , IČ: 69739781, ins. správce, ID: GRŮZA DALI730129 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Dalibor Grůza-JUDr. Dalibor Grůza anonymizovano , Mírová 1098/4, Hustopeče, 693 01 ID DS: v5qxx7p

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 30.05.2016 15:14:50 30.05.2016 15:14:51

Soňa Axmanová 30.05.201618:26:12

Zprávu vypravil: Doručeno:

30.05.2016 15:14:50 30.05.2016 15:14:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 18:26:12 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

10.06.2016 06:17 Kontrolu provedl: Pařízková Daniela

31.05.2016 02:08Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"vvlvvlv 'vv' lllvv 'vv-v Ivvvvllvlvlv

45lB-100 Usnesení VS Olomouc, tisková skupina 53968-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

1 VSOL 33-2016.doc 2016/05/17 14:29:29 JUDr. Jestřáb Jiří, advokát, ID: JESTŘÁBJIŘÍ 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 1

Jiří Jestřáb-Jestřáb Jiří, JUDr., advokát, Hlinky 57/142a, 60300 Brno, CZ ID DS: q3ihcjx

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

30.05.2016 15:14:47

Soňa Axmanová 30.05.2016 15:22:36

Zprávu vypravil: Doručeno:

30.05.2016 15:14:47

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 15:22:36 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

10.06.2016 06:17 Kontrolu provedl: Pařízková Daniela

31.05.2016 02:08Spisová značka:451Identifikace dotazuz53968-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 13:08 Kontrolu provedl: Axmanová Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresát: JUDr. Grůza Dalibor anonymizovano , nar. 'Typľins. ID:GRŮZA DALI7301 anonymizovano , IČ: 69739781, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:v5qxx7p Stav DS Přístupná Název DS Dalibor Grůza, firma: Dalibor Grůza-Insolvenční správce IČ: 69739781

Adresa: Bratislavská /16, 69301 Hustopeče, CZ anonymizovano AdresátzJUDr. Jestřáb Jiří, advokát Typľadvokát IDzJESTŘÁBJlŘÍ 1 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:q3ihcjx Stav DS Přístupná Název DS Jiří Jestřáb, firma: JUDr. Jiří Jestřáb, advokát, ev.č. 2290

IČ: 66212677 Adresa: Hlinky 142/57, 60300 Brno, CZnar. 14.12.1950 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzNovotná anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzNOVOTNÁNADĚ301173 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Novotná, Nadě anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R