NS 8733/2016


umímmi'-T DDan M :u ~ :10 *m* IlllglłlJlglllllglllllłlllm PH 76 !NS STMHÚIG-Aal I-Zaslání rüzhudnutí !11.3035 . anonymizovano Havelküvá-. 1963 :mamka 555 193 (m Praha 9 nan-M .. .mu-*mám . u r i HŮMEM łwµů 55. r. .Imun-41 i??? = 'mi' g..-iSpisová značkaz7GIIdentifikace dotazu:27417-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 10:54 Kontrolu proved :ZHoráčková Lenka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjiątbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzHavelková anonymizovano , anonymizovano , Töřµ fyzická ID:HAVELKOEVA 220363 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Havelková, anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R