NS 8345/2015
___._._ | i

WWWIW

'H mmmímnumu

||1|||ý||L||J1HM||||||NM||||||H nmmumul Lnlljl

5 2 D III. 72 [NS 834512015 B-I 6 mzhodnutí D ülání. lh 311'5, k]t: Helena Pískačnvá, 04.08.1950 P. 0.1303: lú

Hadrultäsllluuf . .. mmmmü 293 as Mladá Boleslav :mwmmrym

JMEN] I_u.'-~I.'~ II im !tu-im

.._ . . 4. H. ú" """"

,.. r-i ' .. ł; mmmmlm g'munian'Wrmmmmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

'vv' lvl."-vvv lvlvvl 'vlv- VÚV-vvvvvv

72lB-16 rozhodnutí o odvolání, |h 31/5, kl, tisková skupina 10322-5/2016 LHŮTA Lhůta: 31.05.2016

4 VSPH 2022 2015 zrušení 2016/05/04 15:15:59 JUDr. Mareš anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66252148, ins. správce, ID: MAREŠ MICH701023 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Mareš-JUDr. anonymizovano Mareš, Vodičkova 32/700, Praha 1, 110 00

ID DS: tuiybtt

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 12:45:06

Klára Dvořáková 16.05.2016 09:16:43

Zprávu vypravil:

Doručeno:

13.05.2016 12:45:06 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 12:45:06 16.05.2016 09:16:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 09:28 Kontrolu provedl:

17.05.2016 00:36

Kameníková ZdeňkaSpisová značka:72IIdentifikace dotazu:10322-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.05.2016 09:34 Kontrolu provedl: Dvořáková Klára

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzJUDr. Mareš anonymizovano , nar. TYPľins. ID:MAREŠ MICH7010 anonymizovano , IČ: 66252148, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:tuiybtt Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Mareš, firma: anonymizovano Mareš-Insolvenční správce

IČ: 66252148

Adresa: Vodičkova 700/32, 11000 Praha l, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzPískačová Helena, nar. Tbřť podnikajíc IDzPÍSKAČOHELE040850 l 04.08.1950, IC: 42703794, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Pískačová, Helena, 04.08.1950, 42703794 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R