NS 8169/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.lvlvlvuvllu Ill. vvlvv vlvvlvlvvvlvlvvl

72lA-13 rozh. o odvolání, lh 9/6, L, tisková skupina 38183-5/2016 LHŮTA Lhůta: 09.06.2016

2VSPH908_16.docx 2016/05/18 10:12:48 APL Comm s.r.o., IČ: 24841463, právnická, ID: APL COMM 24841463 1 Typ DS: P0

APL Comm s.r.o., Návětrná 1098, 25242 Jesenice, CZ

ID DS: ep62iwe

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 07:52:38 23.05.2016 07:52:39

Lukáš Gocala 23.05.2016 08:25:04

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 07:52:38 23.05.2016 07:52:39

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 08:25:04 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 13:48 Kontrolu provedl:

24.05.2016 01 :02

Kameníková ZdeňkaSpisová značkaz72IIdentifikace dotazuz38183-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 13:46 Kontrolu provedl: Gocala Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzAPL Comm s.r.o., IČ: 24841463, Typľprávnická ID:APL COMM 24841463 právnická

Údaje o schránce: typzpo ID DS:ep62iwe Stav DS Přístupná

Název DS firma: APL Comm s.r.o.

IČ: 24841463

Adresa: Návětrná /lO98, 25242 Jesenice, CZ

lnepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu----------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 Z 1

AAM112R