NS 7238/2011


'1 5-' '

eneran venmnmn AeeesÁTA lem I '_ KSBR 33 ms 723320! :ne-51 ..r " i F '"ľ-" -. ' změna eehvmddíe *u _ 1. m WWHWHWEHW ee- \ 11


anonymizovano Veselá, reč. 1969

u me adres-.Hm [püem Jeviševke 3 I teenreubpheuem eu 69] 33 Dmhelee limitem nem iduinłrdne

MIMWW ..i x ................. ... "'I .............................................................................. u... u.. : WWW v 73-06--2015 ł:: cemu-1mm Mi ł m _f Řhmnutłuhhmunpn mi ' I.

--~i mmieanueeu Milanem: WHHADNĚJENADHESÁTA WP

.H ' ł FI :If-::He L :lš' 1:. H' .1: I

|:r HIKSBR 33 INS 72333201 I-B-51 změna sehvmddl.

*1ee ł l 1e-e-ee1e-3* .IJ.qrqł: 11.5.". 'fi-Í łal.,

'-

ÍHII-I-Iłlll-:łl-:Iłm'ułfmł "' ' [Důl J i. --!Muhdadmdtłhlltutp .-Jevlšüvka 3]

:mrduhewmemmd 69] 83 Dmhelee mamma"

J .Hulmml'edłujld 1 --5 u' ..:IMMJHHIHEIM

I .q uF-mamma..th Miami!Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

38|vvlv lv l I-v "vvv 'vv-vle vv .vv

B-51 změna schv.odd|., tisková skupina 16019-6/2016

LHŮTA

Lhůta: 21.06.2016

38 INS 7238.doc 2016/06/07 07:57:56 JUDr. Grůza Dalibor anonymizovano , anonymizovano , IČ: 69739781, ins. správce, ID: GRŮZA DALI730129 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Dalibor Grůza-JUDr. Dalibor Grůza anonymizovano , Mírová 1098/4, Hustopeče, 693 01

ID DS: v5qxx7p

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

07.06.2016 16:41 :10 07.06.2016 16:41 :11

07.06.2016 16:41 :10 07.06.2016 16:41 :11

08.06.2016 10:34:22

09.06.2016 07:22 09.06.2016 00:49

Renata Crhová 08.06.2016 10:34:22

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Korberová Kateřina

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvlvlvl lv I vv-v. .vv 'v lv vv . 'vvi vv

38|B-51 změna schv.odd|., tisková skupina 16019-6/2016 LHŮTA Lhůta: 21.06.2016

38 INS 7238.doc 2016/06/07 07:57:56 s. n. o. p. cz a.s., IČ: 63998203, právnická, ID: S. N. O. 63998203 1 Typ DS: P0 s. n. o. p. cz a.s., Stanislava Maliny 452, 39701 Písek, CZ

ID DS: p2gf6cu

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 07.06.2016 16:41:39

Renata Crhová 08.06.2016 07:22:51

Zprávu vypravil:

Doručeno:

07.06.2016 16:41:39 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 16:41:39 08.06.2016 07:22:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

09.06.2016 07:23 Kontrolu provedl: Korberová Kateřina

09.06.2016 00:50Spisová značka:381Identifikace dotazu:16019-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 14:15 Kontrolu provedl: Crhová Renata

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresát: JUDr. Grůza Dalibor anonymizovano , nar. 'Typľins. ID:GRŮZA DALI7301 anonymizovano , IČ: 69739781, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:v5qxx7p Stav DS Přístupná Název DS Dalibor Grůza, firma: Dalibor Grůza-Insolvenční správce IČ: 69739781

Adresa: Bratislavská /16, 69301 Hustopeče, CZ anonymizovano

V

Adresátzs. n. o. p. cz a.s., IC: TYpľprávnická IDzs. N. O. 63998203 1 63998203, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:p2gf6cu Stav DS Přístupná

Název DS firma: s. n. o. p. cz a.s. IČ: 63998203

Adresa: Stanislava Maliny /452, 39701 Písek, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Veselá anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická ID:VESELÁ MARIO80269 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Veselá, Ma anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzVeselý anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická ID:VESELÝ JOSE050465 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Veselý, Jo anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

KSBR 381-B-Ref-VK:

I. Vyhotov originál usnesení o změně schváleného oddlužení dle vzoru změna.schv.oddl.7238 s datem 7. června 2016

Il. Usnesení zveřejní v insolvenčním rejstříku (do události zadej: usnesení o změně rozhodnutí soudu I. stupně /bez změny stavu/, do poznámky zadej: změna schváleného oddlužení), dále zašli do datových schránek

-dlužníci a dlužníkovi na korespondenční adresy dle spisu (případně obálka I)

-insolvenčnímu správci -plátci mzdy dlužnice dle referátu na č.1. B-6

KAL-DORUČENKY + 15 DNŮ

JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Samosoudkyně