NS 6833/2016
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- ÚIV-vn-vv".

Ilvvlv lvva Ivlvlv-lv-vvvv

42lrozh.A-1 1 LHŮTA lh., tisková skupina 72744-5/2016 Lhůta: 30.06.2016

4 VSPH 1041 2016 potvrzen 2016/05/27 09:08:02 lng. Mgr. Chlubna Josef-advokát, IČ: 66244510, podnikající F0, ID: CHLUBNAJOSE 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Josef Chlubna-Chlubna Josef, Mgr.,|ng., Havlíčkovo náměstí 1963, 58001 Havlíčkův Brod, CZ ID DS: mvihfbt

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

07.06.2016 11:45:55

Věra Hartlová 08.06.2016 08:09:24

Zprávu vypravil:

Doručeno:

07.06.2016 11:45:55 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-|i příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 11 :45:55 08.06.2016 08:09:24

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

09.06.2016 07:03 Kontrolu provedl: Havlíčková Petra

09.06.2016 00:29Spisová značka:42IIdentifikace dotazuz72744-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 10:45 Kontrolu proved :ZHartlová Věra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzľng. Mgr. Chlubna Josef-TYPľpodnikající ID:CHLUBNAJOSE 2 advokát, IČ: 66244510, FO podnikající FO Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:mvihfbt Stav DS Přístupná

Název DS Josef Chlubna, firma: Mgr. Ing. Josef Chlubna, advokát, ev.Č. 4934 IČ: 66244510

Adresa: Havlíčkovo náměstí /l963, 58001 Havlíčkův Brod, CZnar. 22.09.1961 nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08