NS 6796/2013
Krajský smtd v Dstrssě nmmmmm ' Í: L ::2% Havlíčküvü nábřeľí 34 '---72ss1 üstrss's" =-__ ::Hmmm 781'21 m.; um I||üun1u|glllpll!umumusłigulwnuum!u

* T

' *f 31 IHs ETQEJIHIS HET-us".

Krajské státní zastupitelství s' üstrsvł

:j _ Na Hradhách Zl '. par' 'I '--' ; 3:1; ::a T29 m ©ÉF.-sta-Em :astupítelství v üstrsvě1m'"WW HWIM®ČŮ 'Hmm 'i I s ' ' i.: mi. ::IT-J..--. . "..-,:_.l-_.;1_-Ů

.-'-. u!" I l . mm u.. k? 'i ' 'ąla-mi*: r* i ....J

1% i rl-iulla|.+lla|.rmn+ I-Ir-a-rl!.III'I'-l+|-I-

s..

..'I'Spisová značkaz3lµIdentifikace dotazuz78721-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:28.06.2016 09:30 Kontrolu provedlzubrčáková Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzJUDr. Korta Pavel, nar. Typµins. IDzKORTA PAVE 25 27.04.1966, IČ: 66208378, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpF0_INsspR ID Dszgijx64f Stav DS Přístupná Název DS Pavel Korta, firma: Pavel Korta-Insolvenční správce IČ: 66208378

Adresa: Poątovní /2, 72895 Moravská Ostrava, CZ nar. 27.04.1966

Adresát:M(c)r. Budínová Eva, advokát TYPµadvokát IDzBUDÍNOVEVA 1 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:h9mij83 Stav DS Přístupná Název DS Eva Budínová, firma: Budínová Eva, Mgr., advokátka IČ: 66248434

Adresa: Dobrovského /724, 73801 Frýdek-Místek, CZ nar. 05.08.1974

Adresátzµng. Prokopová Marcela, nar. TYPµfyzická ID:PROKOPOMARC 17 15.03.1967, fyzická Údaje o schránce: typ PFO_INSSPR ID DS:Cfnybb2 Stav DS Přístupná Název DS Marcela Prokopová, firma: Marcela Prokopová-Insolvenční správce IČ: 68953305

Adresa: Palackého tř. /131, 73802 Frýdek-Místek, CZ

nar. 15.03.1967 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjią»ována DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R