NS 6664/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

'vv-v Iv-v 'vvi-v .vv l I'vl 'uvvvvuu- vl

82l-A-35 Usn.VS z 15.4.; lh.2.6., tisková skupina 26908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 02.06.2016

1VSPH183815.doc 2016/05/09 08:55:55 lng. Jandurová Lenka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 70155844, ins. správce, ID: JANDUROLENK735215 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Lenka Jandurová-Ing. Lenka Jandurová, Dlouhá 103/17, 50003 Hradec Králové, CZ ID DS: tppebu4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.05.2016 08:36:31 20.05.2016 08:36:32

Zprávu vypravil: Kristýna Klokočníková

Doručeno: 20.05.2016 09:29:21

20.05.2016 08:36:32

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 09:29:21 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 07:08 Kontrolu provedl:

21.05.2016 01 :32

Klokočníková KristýnaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

82l

-A-35 Usn.VS z 15.4.

LHŮTA vv I vvuv-Ivvv l I v-'vvi' VI I Iluuvvvv

; lh.2.6., tisková skupina 26908-5/2016

Lhůta: 02.06.2016

1VSPH183815.doc 2016/05/09 08:55:55 Mgr. Křivohlavý Martin, IČ: 73735639, advokát, ID: KŘIVOHLMART 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Martin Křivohlavý-Mgr. Martin Křivohlavý, advokát, Paní Zdislavy 418/8, 47001 Česká Lípa, CZ

ID DS: atjizi7

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.05.2016 08:36:40 20.05.2016 08:36:41

20.05.2016 08:36:41

20.05.2016 08:36:41 20.05.2016 12:20:06

23.05.2016 07:07 21.05.2016 01:32

Zprávu vypravil: Kristýna Klokočníková

Doručeno: 20.05.2016 12:20:06

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Klokočníková Kristýna

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- vlvvllvlvl vvvl l lv' 'vv' lvlvlvlvlvvvl I

82l-A-35 Usn.VS z 15.4.; lh.2.6., tisková skupina 26908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 02.06.2016

1VSPH183815.doc 2016/05/09 08:55:55 česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, právnická, ID: ČESKÁ SPO45244782 31 Typ DS: PO

Česká spořitelna, a.s., OIbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: wx6dkif

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.05.2016 08:36:41

Zprávu vypravil: Kristýna Klokočníková

Doručeno: 23.05.2016 00:05:12

20.05.2016 08:36:41 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 08:36:41 23.05.2016 00:05: 1 2

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 07:05 Kontrolu provedl: Klokočníková Kristýna

23.05.2016 00:31