NS 6438/2015


'Hummmwm MAT mm !mi HM MI !IM mnm MH IM UI III! MI

*52692-5-25'15-2 p. zu. 67 [NS 643812615 41-115anNaďa Koenigsteinnvä, IEÚQJQEZ Jana Žižky 3)'3 286 El ČáslavIWMMMM

mmmmlmH

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J 'v-v-v--v-vulvvvvv VII.. l lvl vv-v! l l vvvlvvvvll

67lB-11-usnesení, tisková skupina 52692-8/2015 LHŮTA Lhůta: 01.10.2020

2VSPH1451_15.docx 2015/08/31 13:44:04 Mgr. lng. Jandura anonymizovano , anonymizovano , IČ: 64212009, ins. správce, ID: JANDURADALI710212 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Jandura-Mgr. lng. anonymizovano Jandura-Insolvenční správce, Dlouhá 103, 50003 Hradec Králové, CZ

ID DS: n4sjtga Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

04.09.201512:10:30 04.09.201512:10:31

Zprávu vypravil: Mgr. Jana Beranová

Doručeno: 04.09.2015 13:11 :59

04.09.201512:10:30 04.09.201512:10:31

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

04.09.2015 13:11:59 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 09:49 Kontrolu provedl: Metelcová Jana

05.09.2015 01 :37KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvvll

v vvlv llvvv vvu-I l llvvlvlvvvvvv

67lB-11-usnesení, tisková skupina 52692-8/2015 LHŮTA Lhůta: 01.10.2020

2VSPH1451_15.docx 2015/08/31 13:44:04 Mgr. lng. Vrána Jan, IČ: 70380295, advokát, ID: VRÁNA JAN 1 Typ DS: PFO_ADVOK

JAN VRÁNA-Mgr. lng. JAN VRÁNA, advokát, ev.č. 15115, Janovského 236/35, 17000 Praha, cz ID DS: s6uxdmb

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

04.09.201512:10:34

Zprávu vypravil: Mgr. Jana Beranová

Doručeno: 04.09.2015 12:51 :50

04.09.201512:10:33 04.09.201512:10:34

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

04.09.2015 12:51:50 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 09:49 Kontrolu provedl: Metelcová Jana

05.09.2015 01:37