NS 6107/2013


--1-1 Hmmm mmKSBR 4? [NS 61072Dł3-PT-23 UiRuzhodnutí VS

| Il i ü 2 ü E ů-E-2 ü

'IS-1*

'-.u . t: ť' / Hana:: Kim ł anonymizovano Hanáknvá, 19.2.1949 W a-a u rEin-nu. f . .... .. _ 14: -. muni-.m

..... ...42mm _ '-W*** 1_a-115-sms

M mbý l ' ŠIIIIi... 2:38:83: äămsäšäšm .a

_ x . m ŽE: uwwwäw snažší; šfäwš .g mše n ..'11

üwůůjmp SE::_ ::IDE:m . .. lmh .El-..ř . ...řăä . _ .nămww muzu a măm ?musíš ::maš E .ii-.í mm: ou mac Šín.. _ .. ŠEŠEĚ dia.

!i

dil-III'Hmmm ň... Em Ecqüřwüqbu :ŇEŠĚĚ ..am

Ěššăš Ě

..human Jungmrwuł __ š Ěa :äř Š Ě má.

Š

..říši-Íšíři-init... . . lila-ł'

.IF- linií

š

.ĚĚĚĚ

.říši Ě.Ě_Ěaăřäiăäřäsăa

Ě .::i :5.2. u EEE.: :Šum: .Ě-Eš š:: ?Št a EE...Ě EEE.: EEE. :25.2. :32. :EĚHŠ EE. E23.. EEE.. u D

ě šš.i E... ĚĚE-.. .Ěřnšrăišăaš Ěäăäü .ĚĚŠIIz-łł.§łlałłsiä n. ă.äăšř.§ăššžu ĚĚE._ĚĚEĚĚĚÍ ĚĚĚ ĚĚŠŠĚĚ.ĚĚ.Ě .._ Ó .. !i Ěmřägšaätäašäš ĚĚŠĚĚĚ .u il iäsš. _.E .Eiasši==_=ăs..___5 až. Š.. Í

025% ..E uzmu r ::Ě_

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-vvvvlvvv vvvlv lvvlv v Il. vvluvvvvvlvvvlv

47lP7-23 U-Rozhodnutí VS, tisková skupina 62686-8/2015 U SP.ZN. Lhůta:

1 VSOL 767-2015.doc 2015/08/27 15:37:12 Mgr. Frkal anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72015357, ins. správce, ID: FRKAL RADE810228 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Frkal-Mgr. anonymizovano Frkal, Příkop 6, Brno, 602 00

ID DS: ewbtygp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.2016 14:00:07 16.05.2016 14:00:09

Sandra Dufková 17.05.2016 08:14:17

Zprávu vypravil: Doručeno:

16.05.2016 14:00:04 16.05.2016 14:00:09

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.05.2016 08:14:17 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 08:08 Kontrolu provedl:

18.05.2016 00:31

Dufková Sandra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v-vvlvl Iv-u II I lvl I vvlvv-vv-v-v l l lvl.

47lP7-23 U-Rozhodnutí VS, tisková skupina 62686-8/2015 U SP.ZN. Lhůta:

1 VSOL 767-2015.doc 2015/08/27 15:37:12 RCI Financial Services, s.r.o., IČ: 25722328, právnická, ID: RCI FINAN25722328 2 Typ DS: P0

K rukám Mgr. Petr Šabatka RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: sbhw75k

Číslo věřitele: 7

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.2016 14:00:26

Sandra Dufková 17.05.2016 09:26:44

Zprávu vypravil: Doručeno:

16.05.2016 14:00:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.05.2016 09:26:44 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 08:08 Kontrolu provedl:

18.05.2016 00:31

Dufková SandraSpisová značka:47I

Identifikace dotazuz62686-8/2015

Datum a čas provedení kontroly:16.05.2016 11:56 Kontrolu provedl: Dufková Sandra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůfyzická Hledáno V DS:typ: FO, Hanák, anonymizovano ,

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

30.04.1951

AdresátzMgr. Frkal anonymizovano , nar. TYPľins. ID:FRKAL RADE8102 anonymizovano , IČ: 72015357, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:eWbtygp Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Frkal, rodné příjmení: Frkal, firma: Mgr. anonymizovano Frkal-insolvenční správce lČ: 72015357 Adresa: Příkop /6, 60200 Brno, CZ anonymizovano AdresátzRCI Financial Services, s.r.o., TYpľprávnická ID:RCI FINAN25722328 2 IČ: 25722328, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:sbhw75k Stav DS Přístupná Název DS firma: RCl Financial Services, s.r.o. lČ: 25722328 Adresa: Radlická 14/3201, 15000 Praha 5, CZ nepřístupná DS:0 adresátů nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů AdresátzHanáková anonymizovano , anonymizovano , TYPľjfyzická lDzHANÁKOVJITKl50949 l fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Hanáková, Ji anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzHanák anonymizovano , anonymizovano , TYPľjfyzická IDzHANÁK KARE300451 lKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R