NS 5712/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-J'v...-..v. ...v

56|

'vvvvv vvv lvv-v lvl-v vvvvvvv-vvl

A-16 Kj, tisková skupina 3564-6/2016

LHŮTA PM

Lhůta: 30.06.2016

N-autoremedura VSÚ-asis 2016/06/02 09:22:34 JUDr. Vrbecká Dagmar, IČ: 47708093, advokát, ID: VRBECKÁDAGM 1

Typ DS: PFO

Dagmar Vrbecká-JUDr. Dagmar Vrbecká, advokátní kancelář, Svazu bojovníků za svobodu 68, 33701

Rokycany, CZ ID DS: 5xvdrcq

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

06.06.2016 14:59:05

06.06.2016 14:59:05

06.06.2016 14:59:05 07.06.2016 12:45:14

08.06.2016 09:54 08.06.2016 00:33

Jaroslava Kočová 07.06.2016 12:45:14

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Bartovská KarlaKONEC VÝPISU

Spisová značkaz561Identifikace dotazuz3564-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 11:07 Kontrolu provedlaiKočová Jaroslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů

AdresátzJUDr. Vrbecká Dagmar, IČ: Typľadvokát 1D:VRBECKÁDAGM 1 47708093, advokát Údaje o schránce: typzpFo 1D DS:5XVdroq Stav DS Přístupná

Název DS Dagmar Vrbecká, firma: JUDr. Dagmar Vrbecká, advokátka, eV.Č. 13192

IČ: 47708093

Adresa: Svazu bojovníků za svobodu /68, 33701 Rokycany, CZ nar. 29.05.1965nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112RK/ l /íjsrr doručí spolu s A-l? zástupci dlužníků ŠJ/Zveřejni V IR

) Lh. PM: ZPL + 15 dnů

2/6 Par. říká, *f < 'i' 5

_ f* ? o. 05. äiä