NS 4840/2016nan-!nwmMINI'

_ _ MH

Iłł Iülü-PH 90 [NS 4840f2016-H-15, usn., Ih. IEEE.- anonymizovano Turuňuvă na:: 1974 Klubuučnická 1434Ił6 140 üü Praha-Nusfe:Wanganui-m _' hi th i !mth

...quantum

Spisová značkaz9OIIdentifikace dotazuz4l244-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 12:36 Kontrolu proved JŠBC. Jakeš Kamil

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzTuroňová anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDzTUROŇOVJANA130774 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Turoňová, J anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112RKancelář: Zveřejni V insol. rejstříku Doruč: o dlužnfku

Lh: dor. + 15

Č. MSPH 90 INS 4840/2015-A-15-ref.

-DS/III.

18. 5. 2016, David Hovorka