NS 470/2013mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU i '-J'v-W'--v-v lvvvlvlv lvl!! .lvu -Il vvvvll vv I vlva

10lB80 usnesení VS, tisková skupina 66529-5/2016 SOUDCE Lhůta:

3VSOL 313-2016.doc 2016/05/16 07:28:53 Roubalík anonymizovano , anonymizovano , fyzická, ID: ROUBALÍROMA041270 1 Typ DS: F0

anonymizovano ROUBALÍK, Lipová-lázně 319, 79061 Lipová-lázně, CZ

ID DS: tyxkyv6

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 09:02:48

Zprávu vypravil: Kateřina Papoušková

Doručeno: 23.05.2016 13:38:48

23.05.2016 09:02:48 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 09:02:48 23.05.2016 13:38:48

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

12.07.2016 07:55 Kontrolu provedl: Šafaříková Andrea

24.05.2016 01 :06

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

10Ivva-vv I u I .v l-vv vln vvvll vvvvvu

B80 usnesení VS, tisková skupina 66529-5/2016

SOUDCE

Lhůta:

3VSOL 313-2016.doc 2016/05/16 07:28:53 Mgr. Jašková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71347429, ins. správce, ID: JAŠKOVÁPAVL815112 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Jašková-Mgr. anonymizovano Jašková, Lužickosrbská 116/7, 78701 Šumperk, CZ

ID DS: 64ew5mt

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 09:02:49

23.05.2016 09:02:49

23.05.2016 09:02:49 23.05.2016 14:04:34

12.07.2016 07:55 24.05.2016 01 :06

Zprávu vypravil: Kateřina Papoušková

Doručeno: 23.05.2016 14:04:34

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Šafaříková Andrea

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

10I

I v vI-vllvlvlvvvl lvl

B80 usnesení VS, tisková skupina 66529-5/2016

SOUDCE

Lhůta:

3VSOL 313-2016.doc 2016/05/16 07:28:53 Abayo Corporation s.r.o., IČ: 24132438, právnická, ID: ABAYO COR24132438 1

Typ DS: PO

Abayo Corporation s.r.o., SIavníkova 2357/9, 16900 Praha 6, CZ

ID DS: 8zv3zut

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 09:02:57

23.05.2016 09:02:57

23.05.2016 09:02:57 23.05.2016 10:03:56

12.07.2016 07:55 24.05.2016 01 :06

Kateřina Papoušková 23.05.2016 10:03:56

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Šafaříková AndreaSpisová značka:101Identifikace dotazu:66529-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 07:57 Kontrolu provedl; Papoušková Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzRoubalík anonymizovano , anonymizovano , TypľfyZická IDzROUBALÍROMA041270 1 fyzická Údaje o schránce: tyszo ID DS:tyxkyV6 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano ROUBALÍK IČ: Adresa: 319, 79061 Lipová-lázně, CZ anonymizovano

Adresátzer. Jašková anonymizovano , nar. Typľins. IDzJAŠKOVÁPAVL8151 anonymizovano , IČ: 71347429, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo INSSPR 1D Ds:64ew5mt Stav Ds Přístupná

Název DS anonymizovano Jašková, rodné příjmení: Jašková, firma: Mgr. anonymizovano Jašková-insolvenční správce

IČ: 71347429 Adresa: Lužickosrbská 7/116, 78701 Šumperk, CZ anonymizovano

AdresátzAbayo Corporation s.r.o., IČ: Typľprávnická IDzABAYO COR24132438 1 24132438, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:8zv32ut Stav DS Přístupná

Název DS firma: Abayo Corporation s.r.o. IČ: 24132438 Adresa: Slavníkova 9/2357, 16900 Praha, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R