NS 4522/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

"-J'v-'li--v-vv..

v--lvl' Ivlvv lvvvv .VÚV- v" Ivvl

35lusnesení VS Praha A-36, lh., tisková skupina 56501-4/2016 LHŮTA Lhůta: 01.06.2016

1_VSPH_556_2016 potvrzen 2016/04/22 08:19:53 Kubát anonymizovano , anonymizovano , IČ: 74850164, podnikající FO, ID: KUBÁT JAR0130880 1 Typ DS: PFO

anonymizovano Kubát- anonymizovano Kubát, Novotnův Dvůr 104, 58001 Havlíčkův Brod, CZ ID DS: enrqymp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.2016 15:24:48

Bc. Pavlína Nováková DiS. 18.05.2016 16:06:22

Zprávu vypravil: Doručeno:

18.05.2016 15:24:48

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-|i příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 16:06:22 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 08:07 Kontrolu provedl:

19.05.2016 02:14

Bímová Danav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le.v.-..v. vv.,

35l

vvi UI v lvl' lvlvlv v-vlv vluvvvvvvlvl v usnesení VS Praha A-36, lh., tisková skupina 56501-4/2016

LHŮTA

Lhůta: 01.06.2016

1_VSPH_556_2016 potvrzen 2016/04/22 08:19:53 As ZIZLAVSKY v.o.s., IČ: 28490738, ins. správce, ID: ŽIŽLAVS 1

Typ DS: P0

AS ZIZLAVSKY v.o.s., Široká 36/5, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: r7arpz6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 15:24:45

18.05.2016 15:24:45

19.05.2016 08:49:01

23.05.2016 07:46 21.05.2016 00:42

Bc. Pavlína Nováková DiS. 19.05.2016 08:49:01

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-|i příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Bímová Danav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-Ivvlvv .vv v" lv vv lvllvllllvlvvvl

35lusnesení VS Praha A-36, Ih., tisková skupina 56501-4/2016 LHŮTA Lhůta: 01.06.2016

1_VSPH_556_2016 potvrzen 2016/04/22 08:19:53 Mgr. SiegeI Ivo-advokát, advokát, ID: SIEGEL IVO 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Ivo SiegeI-Mgr. Ivo SiegeI, advokát, Školská 695/38, 11000 Praha 1, CZ ID DS: mwpgdhc

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.2016 15:24:50

Bc. Pavlína Nováková DiS. 20.05.2016 09:16:36

Zprávu vypravil:

Doručeno:

18.05.2016 15:24:50 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 15:24:50 20.05.2016 09:16:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

23.05.2016 07:39 Kontrolu provedl: Bímová Dana

21.05.2016 00:42Spisová značkaz351Identifikace dotazuz56501-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.05.2016 10:45 Kontrolu proved JŠBC. Nováková Pavlína DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátthbát anonymizovano , anonymizovano , Typľpwdnikajíoí 1D:KUBÁT JAR0130880 1 IČ: 74850164, podnikající FO FO Údaje o schránce: typzpFo ID DS:enrqymp Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Kubát, rodné příjmení: Kubát, firma: anonymizovano Kubát IČ: 74850164 Adresa: Novotnův Dvůr /104, 58001 Havlíčkův Brod, CZ anonymizovano

V

AdresátzAS ZIZLAVSKY v.o.s., IC: Typ=ins. IDzžlžLAVS 1 28490738, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:r7arp26 Stav DS Přístupná

Název DS firma: AS ZIZLAVSKY v.o.s. IČ: 28490738 Adresa: Široká 5/36, 11000 Praha, cz

Adresát:Mbr. Siegel Ivo-advokát, TYPľadvokát ID:SIEGEL IVO 1 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:mwpgdho Stav DS Přístupná

Název DS Ivo Siegel, firma: Mgr. Ivo Siegel, advokát IČ: 71464557 Adresa: Školská 38/695, 11000 Praha 1, cznar. 16.03.1980 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08