NS 4471/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-vI- lv-vvv ..vv vv.. vvvvlvv l .lv-UI

77l-B-69 Rozhodnutí o odvolání-potvrzeno 10/6, tisková skupina 70482-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 10.06.2016

4 VSPH 724-2016 P0.docx 2016/04/28 16:37:35 Mgr. Rychnovská anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71464514, ins. správce, ID: KLEIBLOIVAN785605 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Rychnovská-Mgr. anonymizovano Rychnovská, Dobrovského 824/50, 61200 Brno, CZ ID DS: 58ukpbv

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 10.05.2016 09:16:29

Zprávu vypravil: Hana Hájková

Doručeno: 10.05.2016 09:42:46

10.05.2016 09:16:28 10.05.2016 09:16:29

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 09:42:46 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 11:16 Kontrolu provedl:

11.05.2016 01 :06

Hájková Hana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvva-v vlv-lvv-'vlvvl I-vl-llvvlv lvvv

77l-B-69 Rozhodnutí o odvolání-potvrzeno 10/6, tisková skupina 70482-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 10.06.2016

4 VSPH 724-2016 P0.docx 2016/04/28 16:37:35 JUDr. Dvorná Helena, advokát, ID: DVORNÁ_HELE 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Helena Dvorná-Dvorná Helena, advokátka, Hurbanova 1305/11, 14200 Praha 4, CZ ID DS: d6zhrei

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 10.05.2016 09:16:32

Zprávu vypravil: Hana Hájková

Doručeno: 11.05.2016 00:06:35

10.05.2016 09:16:32 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 09:16:32 11.05.2016 00:06:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 11:16 Kontrolu provedl:

11.05.2016 01 :06

Hájková Hana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- vv- v . Ill. llvv lvl lv lv v Ivvlv I

77l-B-69 Rozhodnutí o odvolání-potvrzeno 10/6, tisková skupina 70482-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 10.06.2016

4 VSPH 724-2016 PO.docx 2016/04/28 16:37:35 Městské státní zastupitelství v Praze, IČ: 00026000, organizace resortu, ID: MĚSTSKÉ S 7 Typ DS: OVM

Městské státní zastupitelství v Praze, náměstí 14. října 2188/9, 15000 Praha 5, CZ ID DS: ijeabe3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 10.05.2016 09:16:21 10.05.2016 09:16:22

Zprávu vypravil: Hana Hájková

Doručeno: 10.05.2016 09:16:22

10.05.2016 09:16:21 10.05.2016 09:16:22

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 09:23:24 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 11:17 Kontrolu provedl:

11.05.2016 01 :06

Hájková HanaSpisová značka:77IIdentifikace dotazu:70482-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:09.05.2016 16:13 Kontrolu proved JŽHájkOVá Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzMgr. Rychnovská anonymizovano , nar. Typľins. ID:KLEIBLOIVAN7856 anonymizovano , IČ: 71464514, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR 1D DS:58ukpr Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Rychnovská, rodné příjmení: Rychnovská, firma: Mgr. anonymizovano Rychnovská IČ: 71464514

Adresa: Palackého třída 2203/186, Brno, 612 00 anonymizovano

AdresátzJUDr. Dvorná Helena, advokát TYPľadvokát ID:DVORNÁ_HELE_ 1 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:d62hrei Stav DS Přístupná

V

Název DS Helena Dvorná, firma: Helena Dvorná, advokátka, eV.c. 799 IČ: 11213876 Adresa: Hurbanova 11/1305, 14200 Praha, CZ nar. 18.12.1953

AdresátzMĚstské státní zastupitelství v TYPľorganizace IDzMĚSTSKÉ S 7 Praze, IČ: 00026000, organizace resortu resortu Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:ijeabe3 Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Městské státní zastupitelství V Praze IČ: 00026000

Adresa: náměstí 14. října 9/2188, 15000 Praha 5, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R