NS 4393/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- l . ull lvlvv lvlvuvvv v." lvvvvlvlll

40lA-11 Usn. VS ZPL, tisková skupina 83358-4/2016 LHŮTA Lhůta:

1VSOL 466-2016.doc 2016/04/26 10:26:51 Bidora, s.r.o., IČ: 29202698, právnická, ID: BIDORA, 829202698 1 Typ DS: P0

Bidora, s.r.o., Moravské náměstí 754/13, 60200 Brno, CZ

ID DS: bbsmfwj

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.05.2016 15:29:27

Monika Kalábová 13.05.2016 12:09:37

Zprávu vypravil: Doručeno:

06.05.2016 15:29:27

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 12:09:37 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.05.2016 06:19 Kontrolu provedl:

14.05.2016 00:12

Kalábová MonikaSpisová značka:4OIIdentifikace dotazuz83358-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.05.2016 13:27 Kontrolu provedl: Kalábová Monika

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzBidora, s.r.o., IČ: 29202698, Typľprávnická ID:BIDORA, 829202698 právnická Údaje o schránce: typzpo

ID DS:bbsmfwj Stav DS Přístupná

Název DS firma: Bidora, s.r.o. IČ: 29202698 Adresa: 377, 66424 Drásov, CZ

lnepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu----------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R

Referát:

KSBR 40 INS 4363/2016-A-11

Usnesení VS A-11

Doruč: -dlužníkovi do DS-není-Ii zřízena-poštou, ob č. |.

V Brně dne 5.5. 2016