NS 4372/2016


Krajský sand v ŮSÍI'E'HĚ Havlíčkova nábřeľí 34 728 El Ústrava 108395

1r ::r .::' H 4

É* idmftuehrlusqäłn. _ ±-ä? [p Mit] mm" . . k ., učí ' CJ ' lIII IIIIlłI-l-l-I-HH-l-'l-'l-illl-llla ' IČEHHA DŮVLASTHIEI'IHUKDU HPI.

tuuumm gumu.

S 4371Í2Ůlů-AIS Huzhmlnuti 'HS1! lll i'

Iłmmlmuünml

EEE"

!lit Illlil'llnilmllýlł

201i:Eliruslav Sigmund Říční ukruh 2341]!28 T94 Ill HiramF-Pad Buručnvjrm vrchem-I'. .'-LHH'FĚ'J'L-'u ::5. -_ un... ._. I i '1. . 'llll-'llł-I-I ....... Il f IIII1'I-I-I-rII I

_.'_l . J--x

J. i mumie sřadresátaäsilku [prumn ' '. _. f vúluinrduhuyladułenadu ' '

I _ . . -rl _ 1 +r ' -±I-i 1;.. .IEUIIilłł F

'I--_-. l 1. .-i. u. I I

Spisová značka:4OIIdentifikace dotazu:108895-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 07:37 Kontrolu proved JIKebísková Dagmar

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»bvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Sigmund Mirosiav, nar. Tbďw podnikajíc: ID:SIGMUNDMIROO90174 1 09.01.1974, IC: 76089860, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Sigmund, Miroslav, 09.01.1974, 76089860 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R