NS 4253/2014
WM'W--= unavmmlmnumu mi.Mamma: II' mi *39605-5-20115-1* i .e HHHIHEHW14-fmłl.mlh. HLH.-1. i, E nummwm nemu. .. . ăilmrá Mamma. 1545 Drum-..1mm _ vwmmmu--" P15551 u D1 Jaroměř --!pH-Id' MIB-iu *'j M 1 mnm ?WHHMW m-: ?Aqugg MMMMIM l. r--f ...s ł .7 r-Miami.-' i Lääçgw "' ..-

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Iuvllvvll v. lv Ivv-'vvl vvlvlv lvvvvllll

45lrozh.B-26 |h. 07.06., tisková skupina 39605-5/2016 LHŮTA Lhůta: 07.06.2016

1_VSPH_1141_2015 náklady 2016/05/16 12:12:14 Mgr. lng. Jandura anonymizovano , anonymizovano , IČ: 64212009, ins. správce, ID: JANDURADALI710212 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Jandura-Mgr. |nd. anonymizovano Jandura, Dlouhá 103/17, 50003 Hradec Králové, CZ ID DS: n4sjtga

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 13:47:40

Zprávu vypravil: Tereza Langhammerová

Doručeno: 23.05.2016 15:43:35

23.05.2016 13:47:39 23.05.2016 13:47:40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 15:43:35 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 06:36 Kontrolu provedl:

24.05.2016 01 :56

Langhammerová TerezaSpisová značkaz451Identifikace dotazuz39605-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 12:15 Kontrolu provedlzľenghammerová Tereza

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Ing. Jandura anonymizovano , nar. TYPľins. IDzJANDURADALI7102 anonymizovano , IČ: 64212009, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:n4sjtga Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Jandura, firma: Mgr. lng. anonymizovano Jandura-Insolvenční správce IČ: 64212009 Adresa: Dlouhá /103, 50003 Hradec Králové, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů Adresát:Pospíšilová Marie, nar. T31 fyzická IDzPOSPÍŠIMAR1260245 2 26.02.1945, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Pospíšilová, Marie, 26.02.1945 Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08