NS 3921/2014


'l

-1 u: mmmmknnumu

Tfplll.HSHK 42 [NS 3921f2ü14-Hanus 5-33 lh.-25.06.15 resát:

Šrámek Iranausz Paweł. nar. 15ml Družstevní 349 552 53 Žalm:: nad Dnuhravuu

' SHKäľyložena.-..... . i# y

r WMMMEM

"'Waűiůaehránky"dnä "

-mmmm

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-..vvvvvv vlvl lvl l 'vliv !lu-vvvlvvlv

42lusn.VS B-33 lh., tisková skupina 51373-512016 LHŮTA Lhůta: 26.06.2016

4 VSPH 737_2016 potvrzení 2016/05/19 12:11:44 lndra-Šebesta v.o.s., IČ: 26919877, ins. správce, ID: ADVOKÁT Typ DS: P0 lndra-Šebesta v.o.s., Čechyňská 361/16, 60200 Brno, cz ID DS: uque8r

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

11

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 11:21 :22

27.05.2016 11:21:23 Doručeno:

27.05.2016 11 :21 :22 27.05.2016 11 :21 :23

EVO: Datová zpráva byla podána.

Zprávu vypravil: Petra Havlíčková 27.05.2016 11:21:58

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 11 :21 :58

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona

č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:36 Kontrolu provedl:

28.05.2016 01 :31

Lenhartová IvanaSpisová značkaz42IIdentifikace dotazu:51373-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 09:35 Kontrolu proved :ZHavlíčková Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzľndra-Šebesta v.o.s., IČ: Typľins. IDzADVOKÁT ll 26919877, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:uque8r Stav DS Přístupná

Název DS firma: Indra-Šebesta v.o.s. IČ: 26919877 Adresa: Čechyňská 16/361, 60200 Brno, cz

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátzšrámek Ireneusz Pawel, nar. Typľpmonikajíc IDzšRÁMEK 1RENO70274 1 07.02.1974, IC: 73651958, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Šrámek, Ireneusz Pawel, 07.02.1974, 73651958 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08