NS 3677/2013


DUI HJ UTED I-Ij Hmmm MUMTyplll.

KSBR 26 INS 3677'12013-3-34 U511. VS v Olümuuci K 5:'6

!WIN MINIMUM MJ

*ůEDDE-EHEDTEH'I* .i

ülga Jířfkü'ľá Hradüüvice 132 637 33 Hradčovice-ImmmrümWMMMHM-'Mhdűyh.manualu-.ImSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.vv-vu' Il' I'll v v lvlv vvlv .vv lvvvv

26lB-34 Usn. VS v Olomouci K 5/6, tisková skupina 42008-5/2016 LHŮTA Lhůta: 05.06.2016

3VSOL 1182-2015.doc 2016/05/13 08:45:01 lng. Janíček Petr anonymizovano , anonymizovano , IČ: 25805657, ins. správce, ID: JANÍČEKPETR750130 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Petr Janíček-Ing. Petr Janíček anonymizovano , Kaunicova 76, Uherský Brod, 688 01 ID DS: kkkx5n4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.05.2016 17:08:09

Hana Barboříková 20.05.201617:12:45

Zprávu vypravil:

Doručeno:

20.05.2016 17:08:09 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 17:08:09 20.05.2016 17:12:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

23.05.2016 07:56 Kontrolu provedl: Simandlová Marie

21.05.2016 03:03Spisová značka:261Identifikace dotazuz42008-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 15:03 Kontrolu provedląíBarboříková Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzľng. Janíček Petr anonymizovano , nar. Typľins. ID:JANÍČEKPETR7501 anonymizovano , IČ: 25805657, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:kkkx5n4 Stav DS Přístupná

Název DS Petr Janíček, firma: Petr Janíček-Insolvenční správce lČ:

Adresa: Kaunicova /76, 68801 Uherský Brod, CZ nar. 30.0l.l975

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzJiříková anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická lDzJIŘÍKOVOLGAZlO876 l fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Jiříková, anonymizovano , 21.08.l976Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R