NS 3669/2015
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v-.vv-vvuv vlvvvl lvvv UI .vv v Ivlvllvvvll l v

28lP15-16 Usnesení VS Sýk, tisková skupina 7370-4/2016 LHŮTA Lhůta: 25.06.2016

3 VSPH 532-2016 odmítnutí 2016/04/06 10:09:10 JUDr. Říhová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 14768569, ins. správce, ID: ŘÍHOVÁ DAGM535426 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Říhová-JUDr. anonymizovano Říhová, 28. října 184, 26101 Příbram, cz ID DS: jztye5r

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.2016 09:32:32

Zprávu vypravil: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 25.05.2016 09:33:03

25.05.2016 09:32:32 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 09:32:32 25.05.2016 09:33:03

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

26.05.2016 08:34 Kontrolu provedl: Fi|ausová Jana

26.05.2016 01 :08Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivvlvvlv lvlvv lvl.. lv-I l vvvllv-Ivvvlvvv

28lP15-16 Usnesení VS Sýk, tisková skupina 7370-4/2016 LHŮTA Lhůta: 25.06.2016

3 VSPH 532-2016 odmítnutí 2016/04/06 10:09:10 Mgr. Havlena Dušan, IČ: 71467505, advokát, ID: HAVLENADUŠA 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Dušan Havlena-Mgr. Dušan Havlena, advokátní kancelář, Nad Vdovečkem 1206, 38801 Blatná, CZ ID DS: 98d8yrs

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 09:32:34

Zprávu vypravil: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 25.05.2016 09:37:31

25.05.2016 09:32:33 25.05.2016 09:32:34

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 09:37:31 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

26.05.2016 08:33 Kontrolu provedl: Fi|ausová Jana

26.05.2016 01 :08

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- -vlvv vvv--Il' l .lvl v-vv vlvvvvl vv

28lP15-16 Usnesení VS Sýk, tisková skupina 7370-4/2016 LHŮTA Lhůta: 25.06.2016

3 VSPH 532-2016 odmítnutí 2016/04/06 10:09:10 Ql investiční společnost, a.s., IČ: 27911497, právnická, ID: Ql INVEST27911497 1 Typ DS: PO

Ql investiční společnost, a.s., Rybná 682/14, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: zx8dgjc

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.2016 09:32:29

Zprávu vypravil: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 25.05.2016 17:18:33

25.05.2016 09:32:29 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 09:32:29 25.05.201617:18:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

26.05.2016 08:19 Kontrolu provedl: Fi|ausová Jana

26.05.2016 01 :08