NS 3618/2011mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-'----v- I v-I .uv v-.vv-v vv I vvvv-v--uvvv

47lB-107 Usn-Rozhodnutí VS 25/6, tisková skupina 86244-5/2016 LHŮTA Lhůta: 25.06.2016

275-16.docx 2016/05/25 13:59:42 Mgr. Pachl anonymizovano , anonymizovano , IČ: 75471949, ins. správce, ID: PACHL LUKÁ801001 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Pachl-Mgr. anonymizovano Pachl, Čechyňská 419/14a, Brno, 602 00

ID DS: x4vz7cv

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 31.05.2016 09:34:54

Sandra Dufková 31.05.2016 09:42:32

Zprávu vypravil:

Doručeno:

31.05.2016 09:34:54 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.05.2016 09:34:54 31.05.2016 09:42:32

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

02.06.2016 09:39 Kontrolu provedl: Dufková Sandra

01.06.2016 01 :05Spisová značka:47IIdentifikace dotazuz86244-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 07:30 Kontrolu provedl: Dufková Sandra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Pachl anonymizovano , nar. TYPľins. ID:PACHL LUKÁ8010 anonymizovano , IČ: 75471949, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo INSSPR ID Ds:x4vz7cv

Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Pachl, rodné příjmení: Pachl, firma: Mgr. anonymizovano Pachl-insolvenční správce

1Č: 75471949

Adresa: Čechyňská 14/419, 60200 Brno, cz

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Svoboda anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická ID:SVOBODATOMÁ270380 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Svoboda, To anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R