NS 3567/2016


Spisová značka:4GINS 3567/2016 Identifikace dotazu:88278-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 14:30 Kontrolu provedl; Pavlíčková Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»bvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzMachová anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzMACHOVÁHELE280887 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Machová, Hel anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R