NS 34272/2013
.i,_. ._4 . _.i_ ,-. _.,. ů" 'I ,u '1 WP'-mmm mem-mm IHIIIIIIMIIIIIIMWIIIÍM 'ŮlBŮ-*I-Eülůłli'

" #'ąřä ..r "'17 PH 95 ÍNS 3427212111342 Rúhüdnutí NS D

úlání-üdmít., lh. 205

i# ...ł

'a (Šíaľůäůă l ł

:É: '4' l l i. i?,

jn.-I '-h EDU-B. Dr. lng. Ladislav Nuvütný, anonymizovano nar. 195D Za Püštüu 8943 Iüü DD Praha IDI www# .HA/ü

11 !J' mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vllvvvlvlvl lvl 'vvlvl vlvvlvvvvvvv

96l-42 Rohodnutí NS o dovolání-odmít., lh. 20/5, tisková skupina 9389-4/2016 LHŮTA Lhůta: 01.06.2016

Rozhodnutí NSČR JUDr. Červinka Jaroslav, advokát, ID: JAROSLAJARO 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 16

Jaroslav Červinka-Červinka Jaroslav, JUDr., advokát, Výstaviště 67, 17000 Praha 7, CZ ID DS: 4zsb2bm

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.05.2016 15:39:01

Ivana Hronová 03.05.2016 08:04:14

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.05.2016 15:39:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.05.2016 08:04:14 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 16:04 Kontrolu provedl:

04.05.2016 00:39

Vernerová Andrea

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ill lvl. vv lv

I lvvlvlv v Ivlvllvvlvlvv-

96l-42 Rohodnutí NS o dovolání-odmít., lh. 20l5, tisková skupina 9389-4/2016 LHŮTA Lhůta: 01.06.2016

Rozhodnutí NSČR MObÍ-1 Czech a.s., IČ: 27865533, právnická, ID: MOBIL-1 27865533 1 Typ DS: P0

Mobi-1 Czech, a.s., Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: n5ue8se

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.05.2016 15:39:01

Ivana Hronová 03.05.2016 10:24:38

Zprávu vypravil:

Doručeno:

02.05.2016 15:39:01 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.05.2016 15:39:01 03.05.2016 10:24:38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

23.05.2016 16:04 Kontrolu provedl: Vernerová Andrea

04.05.2016 00:39

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vv I I-vll vvvv lvvv vv.-

Iuvvv lvl..

96l-42 Rohodnutí NS o dovolání-odmít., Ih. 20l5, tisková skupina 9389-4/2016 LHŮTA Lhůta: 01.06.2016

Rozhodnutí NSČR lng. Somolová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 87719495, ins. správce, ID: SOMOLOVTERE795129 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Somolová-lng. anonymizovano Somolová, Za Kovářským rybníkem 267, 14900 Praha 4, CZ ID DS: puuwkwa

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.05.2016 15:39:04

Ivana Hronová 02.05.2016 16:02:41

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.05.2016 15:39:03 02.05.2016 15:39:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.05.2016 16:02:41 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 16:04 Kontrolu provedl:

03.05.2016 02:21

Vernerová AndreaSpisová značka:961Identifikace dotazuz9389-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.05.2016 09:43 Kontrolu proved JZHronová Ivana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátnIMobi-1 Czech a.s., IČ: Tödöľprávnická. IDzMOBIL-1 27865533 1 27865533, právnická Údaje o schránce: týp:PO 1D DS:n5ue88e Stav DS Přístupná

Název DS firma: Mobi-1 Czech, a.s. IČ: 27865533

Adresa: Václavské náměstí 56/802, 11000 Praha, CZ

AdresátzJUDr. Červinka Jaroslav, advokát TVPľadvokát IDzJAROSLAJARO 1 Údaje o schránce: týszFO ADVOK 1D DS:4zsb2bm Stav DS Přístupná Název DS Jaroslav Červinka, firma: JUDr. Jaroslav Červinka , advokát, ev.Č. 2470 IČ: 12634662

Adresa: Výstaviště /67, 17000 Praha, CZ nar. 01.04.1943

Adresátzľng. Somolová anonymizovano , nar. Typľins. ID:SOMOLOVTERE7951 anonymizovano , IČ: 87719495, ins. správce správce Údaje O schránce: tYPľPFO INSSPR 1D DS:puuwkwa Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Somolová, rodné příjmení: Somolová, firma: lng. anonymizovano Býtelová-Insolvenční správce IČ: 87719495

Adresa: Za Kovářským rybníkem /267, 14900 Praha 4, CZanonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzDoc. Dr. Ing. Novotný Ladislav TYPľ:fýzická IDzNOVOTNÝLAD1141050 1 anonymizovano , anonymizovano , fyzická

Hledáno v DS:týp: PO, Novotný, Ladis anonymizovano Dotaz proveden na týto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R