NS 32703/2014
- flat-'Et Krajský' soud v Ústravř Havlíčkův!) nábřeží 34

718 81 üstríwa

m mvumm numu 1 13055 m L m1 mi mm; .quumllmnm

'| HIM' N i 3 Ů 37 [NS 32703."1014 ESS-usnestni ü zmřnř*1 ů-

I'iríirltnsla'lur Fistr

Králełc 66 THE I'll Dülni Studénkymv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvvlvlvl Ivlvv v! "vv-v vvvvvllvvvlvvv

37lB33-usnesení o změně, tisková skupina 113056-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 15.06.2016

25/5-změna JUDr. Vidovičová Lenka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 63028484, ins. správce, ID: VIDOVIČLENK635313 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Lenka Vidovičová-JUDr. Lenka Vidovičová, Zámečnická 497I3a, 77900 Olomouc, CZ ID DS: r4dyjiv

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.201611:22:15

Soňa Hanáková 25.05.2016 13:51 :38

Zprávu vypravil:

Doručeno:

25.05.2016 11:22:15 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 11 :22:15 25.05.2016 13:51:38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

27.05.2016 06:51 Kontrolu provedl: Mikulášková Anežka

26.05.2016 01 :29Spisová značkaz37IIdentifikace dotazu:113056-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 10:16 Kontrolu proved :ZHanáková Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzJUDr. Vidovičová Lenka anonymizovano , TYPľins. anonymizovano , IČ: 63028484, Správce ins. správce

Údaje o schránce: typ:PFo_INSSPR ID DS:r4dyjiv

Název DS Lenka Vidovičová, firma: JUDr. Lenka Vidovičová IČ: 63028484 Adresa: Zámečnická 3a/497, 77900 Olomouc, CZ

nar. l3.03.l963 lD:VlDOVlČLENK6353l3

Stav DS Přístupná l

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzFistr anonymizovano , anonymizovano , Tblť fyzická lDzFISTR fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Fistr, anonymizovano , l8.ll.l968Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

MlROl8llö8Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R

E

Zveřejněte V IR

Zašlete-dlužniku-DS, jinak obálka III -IS-DS, jinak obálka III

Kal.: po vrácení doručenek předlož VSÚ 24.05.2016, Milena Rychtaříková

AS IVOZaU