NS 3250/2015


?rm-Iamm W *h i-'I-=' mnm

?tak

KSBR 3? ms 3250120150511. vs -F-lZ-T lllľlillílljľiłlüljlllülľ IłlłlHlllíllinllIHHIIIHHW

*53 5 Eü1ů*1*anonymizovano Pehaluvá, rüč. !946

664 GT Syrüvice 52

r-mama.

' H ummmw 'El

1

KSBR 37 ms 3250f2015aU5n. vs -P-lZ-T

Iuwsmmmm mmmmmum

1D2-5-Eü1ů-3*

Radmila Knupiluvá, I'üů. 1946 12

1564 6? Slmvíce ů2

'-mmmmm*HHMIM r- lhůty

*hmmm u._._-H Jl-rll-Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v-vv-vvv 'v

.vv-v "VI vvlvvl Invvlv-

37lUsn. VS-P-12-7, tisková skupina 53102-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

1 VSOL 534-2016.doc 2016/05/17 12:52:40 1. Insolvenční v.o.s., IČ: 28860322, ins. správce, ID: 1. INSO 1 Typ DS: P0

1. Insolvenční v.o.s., Obránců míru 331, 50302 Předměřice nad Labem, CZ ID DS: 3ympsx4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 26.05.2016 09:23:22

Iveta Hanzlová 26.05.2016 10:11:30

Zprávu vypravil:

Doručeno:

26.05.2016 09:23:22 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.05.2016 09:23:22 26.05.2016 10:11 :30

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

27.05.2016 07:34 Kontrolu provedl: Boháčková Ivana

27.05.2016 01 :09Spisová značka:37IIdentifikace dotazuz53102-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 07:20 Kontrolu proved :ZHanzlová Iveta

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzl. Insolvenční v.o.s., IČ: TYPľins. IDzl. INSO l 28860322, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:3ympsx4 Stav DS Přístupná

Název DS firma: l. Insolvenční v.o.s. IČ: 28860322

Adresa: Obránců míru /331, 50302 Předměřice nad Labem, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzPehalová anonymizovano , anonymizovano , 13% podnikajíc ID:PEHALOVJANA180646 1 IC: 75457695, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Pehalová, J anonymizovano , 75457695 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

AdresátzKoupilová Radmila, nar. Tbřľ fyzická IDzKOUPILORADMO60946 l 06.09.1946, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Koupilová, Radmila, 06.09.1946Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R