NS 32350/2012mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vleII'v

56lP14-24 rozhodnutí VS VSÚ, tisková skupina 77796-5/2016 ZAPISOVAT. Lhůta:

1VSPH179715.docx 2016/05/30 14:23:50 lng. Jánošík anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72074477, ins. správce, ID: JÁNOŠÍKDAVI690811 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Jánošík-Ing. anonymizovano Jánošík, Gočárova 1105/36, Hradec Králové, 500 02 ID DS: chex5ri

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.07.2016 12:14:26

Lucie Poučová DiS 01.07.201617:20:15

Zprávu vypravil: Doručeno:

01.07.2016 12:14:25 01.07.2016 12:14:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.07.2016 17:20:15 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

04.07.2016 06:25 Kontrolu provedl: Poučová Lucie DiS

02.07.2016 01 :41Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvvvl

56lP14-24 rozhodnutí VS VSÚ, tisková skupina 77796-5/2016 LHŮTA Lhůta: 17.09.2016

1VSPH179715.docx 2016/05/30 14:23:50 Plynostav-regulace plynu, a.s., IČ: 47472499, právnická, ID: PLYNOSTAV47472499 1 Typ DS: P0

Plynostav-regulace plynu, a.s., Nádražní 641, 53351 Pardubice, CZ

ID DS: rnffpu2

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.07.2016 12:14:24

Lucie Poučová DiS 11.07.201612:14:24

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

01.07.2016 12:14:24

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

11.07.2016 12:14:24 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

12.07.2016 06:45 Kontrolu provedl: Moravcová Lenka

12.07.2016 00:04KONEC VÝPISU

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-I vv l .vv l lv lvl lv vvv vlvlvvvvvvvlvlvv

56lP14-24 rozhodnutí VS VSÚ, tisková skupina 77796-5/2016 ZAPISOVAT. Lhůta:

1VSPH179715.docx 2016/05/30 14:23:50 Mgr. Müller Hubert, IČ: 71447113, advokát, ID: MüLLER HUBE 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Hubert Müller-Mgr. Hubert Müller, advokát, Pražská 3546/46, 66902 Znojmo, CZ ID DS: nczgua5

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.07.2016 12:14:25

Lucie Poučová DiS 01.07.2016 12:27:02

Zprávu vypravil:

Doručeno:

01.07.2016 12:14:25 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.07.2016 12:14:25 01.07.201612:27:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

04.07.2016 06:24 Kontrolu provedl: Poučová Lucie DiS

02.07.2016 01:41Spisová značkaz561Identifikace dotazu:77796-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.07.2016 09:42 Kontrolu provedl; Poučová Lucie DiS

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzPlynostav-regulace plynu, TYpľprávnická ID:PLYNOSTAV47472499 1 a.s., IČ: 47472499, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:rnffpu2 Stav DS Přístupná Název DS firma: Plynostav-regulace plynu, a.s. 1Č: 47472499

Adresa: Nádražní /641, 53351 Pardubice, CZ

Adresátzer. Müller Hubert, IČ: TYPľadVOkát ID:MÚLLER HUBE 1 71447113, advokát Údaje O schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:nczgua5 Stav DS Přístupná

Název DS Hubert Muller, firma: Mgr. Hubert Muller, advokát 1Č: 71447113 Adresa: Pražská 46/3546, 66902 Znojmo, CZ nar. 11.01.1979

Adresátzľng. Jánošík anonymizovano , nar. TYPľins. ID:JÁNOŠÍKDAVI6908 anonymizovano , IČ: 72074477, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpro INSSPR 1D DS:chex5ri Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Jánošík, firma: Ing. anonymizovano Jánošík 1Č: 72074477 Adresa: Gočárova 1105/36, Hradec Králové, 500 02 anonymizovano nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08