NS 32338/2015


Mamma: .-

:ÍÍLmmmmmÍCI-Inumu---I-u 2 MAT ::L 2' E'

!MW MHIIJMIJIMIIWMHMW

*EFESĚ-5-2D1ü'1*

75 !HS 3233812915-~B-9 rozhndnulí lWSPH; lh. zpl resăt:

Dorota i

Tnmăš Kałll 03.11.1957

Alnisłna výšłna 558 460 51 Liberec

.mmmmm, WMMMIMMne-min. umu-:1mmmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.lv-II- v!

'lvl' "vv-vlvl l l lvl

76l-B-9 rozhodnutí VSPH; lh. zpl, tisková skupina 87259-5/2016 LHŮTA Lhůta:

2VSPH948_16.docx 2016/05/25 08:52:45 Mgr. Nováková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 73734641, ins. správce, ID: VALÁŠKOBARB845608 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Nováková-Mgr. anonymizovano Nováková, Bohuslava Martinů 1038/20, 50002 Hradec Králové, CZ ID DS: chr56p

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 09:52:55

Klára Benešová 01.06.2016 11:58:58

Zprávu vypravil: Doručeno:

01.06.2016 09:52:54 01.06.2016 09:52:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11:58:58 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 06:10 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01 :11

Benešová Klára