NS 31632/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

v-v lvl . vvvv Ivv- I'vl vvi l vvvvvvv

10lA12 Rozhodnutí, tisková skupina 26597-4/2016 LHŮTA PM Lhůta: 15.05.2016

1 VSOL 400-2016.doc 2016/04/07 12:53:26 JUDr. Viktorjeník Čestmír, advokát, ID: VIKTORJČEST000000 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Čestmír Viktorjeník-Advokátní kancelář JUDr. Čestmír Viktorjeník, Vojanova 224/26, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: qp2fyrc Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 03.05.2016 08:38:44

Zprávu vypravil: Daniela Krejčí

Doručeno: 10.05.2016 08:07:43

03.05.2016 08:38:44

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 08:07:43 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

23.05.2016 08:06 Kontrolu provedl: Šafaříková Andrea

11.05.2016 00:05KONEC VÝPISU

Spisová značka:101Identifikace dotazuz26597-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.05.2016 07:35 Kontrolu proved JIKrejčí Daniela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátů

AdresátzJUDr. Viktorjeník Čestmír, TYPIadvokát ID:VIKTORJČESTOOOOOO 1 advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK ID DS:qp2fyrc Stav DS Přístupná

Název DS Čestmír Viktorjeník, firma: Advokátní kancelář JUDr. Čestmír Viktorjeník

IČ: 40345807

Adresa: Vojanova 26/224, 77900 Olomouc, CZ nar. 05.04.1951nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R