NS 31622/2013
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-v! vvvvlvl Ilvvlvl Il vv 'lvu-v vlvv-l-v lvvv

28lB-30 UsneseníVS Sýk, tisková skupina 15496-5/2016 LHŮTA Lhůta: 25.06.2016

3 VSPH 707.2016-zrušení 2016/05/12 09:53:19 lng. Zezulková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 87727145, ins. správce, ID: ZEZULKOVĚRA815320 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Zezulková-lng. anonymizovano Zezulková, Sokolovská 266/145, 18000 Praha 8, CZ ID DS: mx4kbmf

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.2016 11:35:21

Zprávu vypravil: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno fikcí: 04.06.2016 11:35:21

25.05.2016 11:35:21 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 11 :35:21 04.06.2016 11 :35:21

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

06.06.2016 08:11 Kontrolu provedl: Fi|ausová Jana

06.06.2016 00:01KONEC VÝPISU