NS 31061/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv lv Iv-v vlvv Ivlvl-vvvv v Ivl-II Ivvvv

67lA-19-usnesení, tisková skupina 32740-5/2016 SO Lhůta: 26.07.2016

67 INS 31061-2015-A-19-2016/05/16 10:31 :53 JUDr. Polák Karel , advokát, IČ: 72014059, advokát, ID: POLÁK KARE 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Karel Polák-JUDr. Karel Polák, advokát, Sokolovská 87/95, 18600 Praha 8, CZ ID DS: m2vgka5

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.201613:53:33

Karolína Biniová 19.05.2016 07:14:18

Zprávu vypravil:

Doručeno:

16.05.2016 13:53:33 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.201613:53:33 19.05.2016 07:14:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 10:25 Kontrolu provedl:

21.05.2016 00:16

Metelcová Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvvlvllv v-vv 'vv' vv. ..vv-Ivvvvlvl

67lA-19-usnesení, tisková skupina 32740-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 21.06.2016

67 INS 31061-2015-A-19-2016/05/16 10:31:53 Mgr. Koncz David, IČ: 66253080, exekutor, ID: KONCZ DAVI 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Koncz David, Mgr.-soudní exekutor, 26. dubna 10, 35002 Cheb, CZ

ID DS: 9u8g8ka

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.201613:53:30

Karolína Biniová 16.05.2016 14:05:02

Zprávu vypravil:

Doručeno:

16.05.2016 13:53:30 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.201613:53:30 16.05.2016 14:05:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 09:25 Kontrolu provedl:

17.05.2016 01 :55

Metelcová Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vllvvvuv-Ilv lv

'v lv vvvlv Il vv I-lvvl

67lA-19-usnesení, tisková skupina 32740-5/2016 SO Lhůta: 26.07.2016

67 INS 31061-2015-A-19-2016/05/16 10:31:53 JANISO s.r.o., IČ: 46967087, právnická, ID: JANISO S.46967087 1 Typ DS: PO

JANISO s.r.o., Příkop 843/4, 60200 Brno, CZ

ID DS: 225dgsr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.2016 13:55:22 16.05.2016 13:55:23

Karolína Biniová 25.05.2016 15:18:56

Zprávu vypravil: Doručeno:

16.05.2016 13:55:22 16.05.2016 13:55:23

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 15:18:56 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 10:25 Kontrolu provedl:

26.05.2016 00:03

Metelcová Jana