NS 30743/2015
Fauna-::nwm W '---mnmmmlmnumu THIE-and...-l'

KSB-R 30 !NS 30?43J2015-A-13 usnesení VS

WinMMl|||!IlglllllljllmljllljlllnlnIl

9355? 1*

resát:

Rubert Püłášek Vodní 4202 760 O] Zlín..Ian-Hmmm

r mmmmkm-'i'I.

hmmm

Widmwum' fenu mmlmnumu 1-,

_ł-'-_

IIIIII-HuH-II '-I-filmll'lrillislliu-. ...KSBR 30 [NS 303'43f20 1541-13 usnesení VS uiíiígiusmímugum mmnmm

5'-2015-2.

resăt: ł ' Andrea Püiáškü'ľá

Vodní 4202

?60 0! Zlín

" 'MMWWQĚ tma' J'

' WMMMkW

' Hmmm 21 """" " Www#Spisová značka:3OIIdentifikace dotazuz93557-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.05.2016 15:51 Kontrolu provedl: Hanáková Marie

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzPolášková Andrea, nar. TYP=:fyzická IDzPOLÁŠKOANDR141179 1 14.11.1979, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Polášková, Andrea, 14.11.1979 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzPolášek anonymizovano , anonymizovano , TWWN podnikajíc IDzPOLÁŠEKROBE27OZ79 1 IC: 68121261, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Polášek, Rob anonymizovano , 68121261 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R