NS 30653/2015


-u-ummmicunum415?'4-2E1ü-1

B? IHS 3065342015 B-11 Rozhodnutí VSPH u 0M.; łh. 13.05.

Hmmm mmmmmm l.a t:

anonymizovano Polanská nar 15.01.1983 e anskáho 1GB -T1 54 C*de

L

.mmmmm

mmkaMmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'lv-vv

'v' v! vv v! v vvv. Ivvv-v .VÚV-vv

87lB-11 Rozhodnutí VSPH o odvol.; lh. 13.05., tisková skupina 104157-4/2016 LHŮTA PM Lhůta: 13.05.2016

4 VSPH 0808 2016 potvrzen 2016/04/27 08:24:29 Mgr. Rychnovská anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71464514, ins. správce, ID: KLEIBLOIVAN785605 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Rychnovská-Mgr. anonymizovano Rychnovská, Dobrovského 824/50, 61200 Brno, CZ ID DS: 58ukpbv

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.201611:28:19

Libuše Felknerová 10.05.2016 09:42:46

Zprávu vypravil: Doručeno:

09.05.201611:28:18 09.05.201611:28:19

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 09:42:46 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 11.05.2016 08:25 Kontrolu provedl:

11.05.2016 00:25

Menčíková EliškaSpisová značkaz87IIdentifikace dotazu:104157-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:09.05.2016 10:18 Kontrolu provedląíFelknerová Libuše

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzMgr. Rychnovská anonymizovano , nar. Typľins. ID:KLEIBLOIVAN7856 anonymizovano , IČ: 71464514, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:58ukpr Stav DS Přístupná

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzPolanská anonymizovano , anonymizovano , T31 podnikajíc IDzPOLANSKJANAl50163 l IC: 47805714, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Polanská, J anonymizovano , 47805714 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R