NS 30649/2013
Pra-hlášení Ihmřuiřdhůmüm Nemate l<'~'.r:21j5;k:~.'I suud v Plgni

D ::551m !pisuemnnstl '03115 dudána Iudmdäna] Veleslavín:) 'JH 4U' dne III hodin .......... .. 'HI-IHIJL 3 Fill-:Čili u Prúlüłe adresäl nebyl :aitiiem 'mia :äsľlh NICH RUHDU _. ST [pimmnmt] Haima du důľľlfl'ill'll neb] jlnE :limitem DÚ VLP; Typ L ufiuně schránkyí'.||i|ă1|l|iäl1ll1l|l1\iłil|l1ljłliíü|ililügläluüłljă'iiüllgäälim

| l *5313-2

Adresa: Krąiskłř státní ::aalupitclswí v PI: i

Velrsl ' _ Můbťřäą'úé siál m 1351 IEIEHI u F 1 Im Jméno a płiimnni vydávaiici Muhyfdurułwalełt .II'I'IÍM a přijmenii s Mai. :ąllíj 'Ignum """""" . " Huga;Haaggiiaagnąma, mm .I' "'r 1' 'l' ... _ u ';a;.;.;ahrá-lü Il'iłliluuu přüülla u... . ' 'I Pan-'unii převaetí WII.:-I I a --r-Il-III--ula 1 * !ł Fudpís 11th, která :áiillm přeumla "'q" _ a' ťpü-dlpiiHůäHIÍIÍMMIINÍJMĚ-MMEH

1..

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-lvu-.vvlv- -Iv ll-v v! lv

54|B-192 SM, tisková skupina 8818-6/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 25.09.2016

1_VSPH_1677_2015 nezprošt 2016/06/06 11:36:37 lng. Hanák anonymizovano , anonymizovano , IČ: 15407128, obch.náz. insolvenční správce, ins. správce, ID: HANÁK JIRI651008 1

Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Hanák-Ing. anonymizovano Hanák, Hradeckého 309, 72000 Ostrava

ID DS: 3xtxzdd

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

13.06.2016 13:52:28

Martina Skalová 13.06.2016 15:55:56

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.06.2016 13:52:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.06.2016 15:55:56 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.06.2016 12:30 Kontrolu provedl:

14.06.2016 01 :48

Hudcová Zdeňka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvvvvl Il. lvvv lv lv "v lvlvv-v .uv

54IB-192 SM, tisková skupina 8818-6/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 25.09.2016

1_VSPH_1677_2015 nezprošt 2016/06/06 11 :36:37

Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a střední odborné učiliště s.r.o., IČ: 25211161, právnická, ID: STREDNI 025211161 1

Typ DS: P0

Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a střední odborné učiliště s.r.o., nábřeží Jana Palacha 932/20, 36001 Karlovy Vary, CZ

ID DS: 4ee45ak Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.06.2016 13:52:29

Martina Skalová 15.06.2016 20:02:27

Zprávu vypravil:

Doručeno:

13.06.2016 13:52:29 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.06.2016 13:52:29 15.06.2016 20:02:27

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.06.2016 12:29 Kontrolu provedl:

16.06.2016 00:19

Hudcová ZdeňkaK0NEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-I vlvvvlvvl vvlv lvl lvl lv VVN-vvvvvlvlvv

54IB-192 SM, tisková skupina 8818-6/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 25.09.2016

1_VSPH_1677_2015 nezprošt 2016/06/06 11:36:37 SACKS INVEST s.r.o., IČ: 24136956, právnická, ID: SACKS INV24136956 1

Typ DS: PO Číslo věřitele: 24

SACKS INVEST s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 12800 Praha 2, CZ

ID DS: qix386d

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.06.201613:52:31

Martina Skalová 15.06.2016 20:13:36

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.06.201613:52:31

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

15.06.2016 20:13:36 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.06.2016 12:29 Kontrolu provedl:

16.06.2016 00:19

Hudcová ZdeňkaSpisová značka:54IIdentifikace dotazuz8818-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.06.2016 12:15 Kontrolu provedl: Skalová Martina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupná 08:4 adresátůAdresátzľng. Hanák anonymizovano , nar. Typ ins. ID:HANÁK J1ŘÍ6510 anonymizovano , IČ: 15407128, správce obch.náz. insolvenční správce, ins. správce Údaje o schránce: typ:PPO_lNSSPR ID DS:3xtxzdd Stav DS Přístupná

Adresát:Střední odborná škola obchodu, Typľprávnická ID:STŘEDNÍ 025211161 l provozu hotelů a střední odborné učiliště s.r.o., IČ: 25211161, právnická Údaje o schránce: typ:PO ID DS:4ee45ak Stav DS Přístupná Název DS firma: Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a střední odborné učiliště s.r.o. 1Č: 25211161

Adresa: Jana Palacha 20/932, 3600l Karlovy Vary, CZ

AdresátzKIajské státní zastupitelství v TYPľorganizace IDzKZZPCPM

Plzni, IČ: 00026034, organizace resortu resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:yyuabde Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Plzni 1Č: 00026034

Adresa: Veleslavínova 38/27, 30l00 Plzeň, CZ

Adresát:SACKS INVEST s.r.o., IČ: TYPľprávnická ID:SACKS INV24l36956 l 24136956, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:in386d Stav DS Přístupná

Název DS firma: SACKS INVEST s.r.o. 1Č: 24136956 Adresa: Vyšehradská 2/l349, l2800 Praha, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R

věř-fr Á*ăĎ/ó{/ 4%-_ /t//ľ/Z Mpä.ďłü M /Žc/ mi, / /f/?ČWF

Ů.I I'll-'I' mistr-ii-.E0111 . iiirišłi

'---_..-_

-I' Ů ~~~~~~ ~-'15 EE .-5,05/ 423' nulu k ý

1 ł u. 2016