NS 30085/2013měn. .M ?§an6

..TťăEmeŠh m7: mm am-MM

.Ill

.::m .nm 3m. ..Í mĚĚuEą mEm a EE Ěää

Em ..

E ?na

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

vlvlvlu lvu-...vv-VII Ivllvvllvll"

26lA-129 Usn. VS v Olomouci K 30l6, tisková skupina 79942-5/2016 LHŮTA Lhůta: 30.06.2016

1336-15.docx 2016/05/24 13:58:00 lndra-Šebesta v.o.s., IČ: 26919877, ins. správce, ID: ADVOKÁT 10 Typ DS: P0 lndra-Šebesta v.o.s., Čechyňská 361/16, 60200 Brno, cz

ID DS: uque8r

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 10:52:51

Hana Barboříková 06.06.2016 11:02:34

Zprávu vypravil:

Doručeno:

06.06.2016 10:52:51 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 10:52:51 06.06.2016 11 :02:34

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 07:30 Kontrolu provedl:

07.06.2016 01 :15

Simandlová Marie

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvlv

v lvl vvvv l lv l UI .uv vv Ivvvvl 'v

26lA-129 Usn. VS v Olomouci K 30l6, tisková skupina 79942-5/2016 LHŮTA Lhůta: 30.06.2016

1336-15.docx 2016/05/24 13:58:00 JUDr. Kučera Lukáš, advokát, ID: KUČERA LUKÁ 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Lukáš Kučera-JUDr. Lukáš Kučera, advokátní kancelář, Bašty 413/2, 60200 Brno, CZ ID DS: xu6g3x4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

06.06.2016 10:52:52 06.06.2016 10:52:53

Hana Barboříková 06.06.2016 15:34:46

Zprávu vypravil:

Doručeno:

06.06.2016 10:52:53 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 10:52:53 06.06.2016 15:34:46

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 07:28 Kontrolu provedl:

07.06.2016 01 :15

Simandlová MarieSpisová značkaz261Identifikace dotazuz79942-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 08:50 Kontrolu proved ::Barboříková Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Kučera Lukáš, advokát Typ advokát IDzKUČERA LUKÁ 2 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:xu6g3x4 Stav DS Přístupná Název DS LUKÁŠ KUČERA, firma: JUDr. LUKÁŠ KUČERA, advokát, eV.č. 13550

IČ: 71448179 Adresa: Bašty 2/413, 60200 Brno, CZ nar. 28.11.1982

Adresátzľndra-Šebesta v.o.s., IČ: Typľins. IDzADVOKÁT 10 26919877, ins. správce SpráVce Údaje o schránce: typzpo ID DS:uque8r Stav DS Přístupná

Název DS firma: Indra-Šebesta v.o.s. IČ: 26919877

Adresa: Čechyňská 16/361, 60200 Brno, cz

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzBoudný anonymizovano , anonymizovano , TYPľpodnikajíc IDzBOUDNÝ ČEST270246 1 IČ: 47947403, podnikající FO í FO

Hledáno v DS:typ: PFO, Boudný, Čest anonymizovano , 47947403 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R